Sök på edoctor.nu:
Besök Allergisidan!
yes2life
Läs mer här
Tips om ny länk
Hälsokost:
Livingbody
Böcker om hälsa:
Adlibris, 30 till 50% billigare böcker!
bol.com - böcker och musik
Sök upp din doktor, vårdcentral eller massör:
Rubrik/sökord:
Rubriker: De stora Andra portaler Fråga doktorn
Nyheter Humor Offentliga
   De Stora hälsosajterna 
D I T
Apoteket - Ger dig råd och tips kring egenvård och hälsa. Du kan testa dina vanor och ställa frågor till oss. Du hittar också information om vår organisation, kontaktpersoner och annan information relevant för Apoteksbolaget. Med Giftinformationscentralen - allmän information om förgiftningar och förgiftningstillbud. Lättnavigerad sajt med en hel del information om egenvård. 4 4
Doktorn.com Frågor och svar om sjukdomar, hälsa, sex och samlevnad, bantning, kaloritabeller, mediciner samt råd om egenvård. Många frågor med svar, innehållsrikt uppslagsverk. 4 4
Doktoronline Fråga doktorn eller deltag i diskussioner om hälsa och livskvalitet. Här träffar du landets främsta läkare, barnmorskor och annan vårdpersonal. Artiklar och info om hälsa. 4 4
InfoMedica Kunskap för friska och sjuka. Ûgt av samtliga landsting och Apoteket AB. Utvecklat av medicinska experter. Utan kommersiella intressen. Trevlig, annorlunda upplägg och nu med ökat innehåll. 4 4
Medical Link - samlar länkar och information om preparat, forskning och mycket annat. Med medicinska nyheter, länkar och vaccinationsguide 3 4
NetDoktor.se - oberoende läkartjänst med fakta om b la sjukdomar, läkemedel, graviditeter, hälsa och sex och samlevnad. Lättnavigerad och mycket innehållsrik, med chat, diskussionsgrupp, mycket innehållsrikt uppslagsverk samt "Fråga Doktorn" 5 5
FASS.se Sök efter ditt läkemedel och få pålitlig information 4 5
PrimaLivet För dig som är intresserad av hälsa och friskvård. Här hittar du information om allt från mat till motion och medicin. Produceras av Medical Link, ny sajt, ännu ej så mycket innehåll. Fråga idrottläkare, dietist, tandläkare, psykiatikern eller vaccinatören. 4 3
 Portaler och liknande 
Upp
Aftonbladet -Hälsa - många artiklar om hälsa, sjukdom och friskvård. Mest om viktminskning, träning och sex, men också mycket annat. 4 5
•Hjälpportalen Behöver Du hjälp? Hjälpportalen hjälper Dig hitta rätt. Oavsett om Du är sjuk eller behöver behöver laga bilen. 3 4
   Fråga doktorn-sidor 
Upp
Barn- och ungdomskliniken Halland - Presentation av vårdprogram för barn och ungdomar med allergier. Programmet ger riktlinjer för diagnos och behandling. Fråga Doktorn. råd vid vanliga sjukdomar hos barn. 4 5
Fråga Hälsohemsdoktorn - Frågesida om hälsa och egenvård, biologisk och komplementär medicin, hälsohemsvård och rehabilitering, vanliga mediciner och naturläkemedel. 2 4
InfoMedica Fråga Doktorn hos Infomedica. Alla lovas svar inom en vecka. 4 4
Barnastma.nu Sida om barnastma. Trevlig astmaskola, reportage och "Fråga Doktorn ". Från Glaxo Wellcome. 4 4
Ungdomsmottagningen.com - en informationssajt med målet att öka förståelsen hos unga människor om ämnen som bl.a. sex, relationer och samlevnad. Ungdomar kan fråga doktorn, barnmorskan, kuratorn med flera. Anonymt om allt! 4 4
fragadoktorn.nu Sajt från AstraZeneca, relativt lättnavigerad och med en hel del frågor o svar 3 4
   Hälsonyheter 
Upp
Dagens Medicin  Nyheter för och om den svenska sjukvården 3 4
ReutersHealth - hälsonyheter på Engelska X Y ej
betygsatt
Yahoo! - Hälsa Yahoo!:s svenska hälsonyheter. 3 3
   Humor 
Upp
• Medicinsk humor  Mycket roliga tecknade sjukvårdsskämt! 2 4
Doktor Hålmberg  Annorlunda medicinskt lexikon 2 4
Dumheter  Roligt och med humor från och om sjukvårdens värld. 4 4
Skrattnet: sjuk humor  Journalgrodor och en hel del annat roligt! 4 4
   Offentliga/statliga myndigheter  
Upp
Folkhälsoinstitutet X Y ej
betygsatt
IHE AB - Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi, har som målsättning att bidra till hälso- och sjukvårdens utveckling i Sverige och övriga länder. X Y ej
betygsatt
Hjälpmedelsinstitutet - Arbetar med att utveckla och förbättra hjälpmedlen, hjälpmedelsförsörjningen och tillgängligheten. Institutet stimulerar forskning och utveckling, provar nya hjälpmedel, informerar och utbildar. X Y ej
betygsatt
Kropp & Själ - läs om om kärlek och sex, alkohol och droger, mat och idrott. Bläddra i frågearkivet på landstingsförbundets ungdomssatsning. X Y ej
betygsatt
Medicinsk Faktadatabas, Socialstyrelsen Registerbaserad information från nationella databaser, kvalitetsregister och State of the Art dokument utgör det grundläggande kunskapsunderlaget i MARS. X Y ej
betygsatt
Medicinska forskningsrådet (MFR) Myndighet under utbildningsdepartementet. Rådets huvuduppgift är att främja betydelsefull medicinsk forskning, bland annat genom att fördela medel till forskningsprojekt och forskartjänster. X Y

ej
betygsatt

Läkemedelsverket (Medical Products Agency) - Verkar för att läkemedlen är säkra, effektiva och av god kvalitet samt används rationellt. Ûven läkemedelsnära produkter kontrolleras. Information om alla nya läkemedel och råd om sjukdomsbehandling. X Y ej
betygsatt
PION - PatientInformation ONline Databas som innehåller referenser till medicinsk information för patienter och anhöriga. Här finner du också adresser till patientföreningar, handikapporganisationer och liknande sammanslutningar. 3 5
Riksförsäkringsverket X Y ej
betygsatt
SBU - med uppgift att kritiskt granska sjukvården och utvärdera kostnader, risker och nytta. X Y ej
betygsatt
Smittskyddsinstitutet - En statlig myndighet med uppgift att förebygga och bekämpa infektionssjukdomar. Ytterligare adress: Smittskyddsinstitutet X Y ej
betygsatt
SoS hemsida - SMKH - Socialstyrelsens kunskapsdatabas om små och mindre kända handikappgrupper. X Y ej
betygsatt
Spri - Hälso- och sjukvårdens utvecklingsinstitut - Ett fristående utvecklingsinstitut som arbetar för att förbättra hälso- och sjukvården så att patienterna får bästa möjliga vård. Arbetsområden: hälsoekonomi, kvalitetsutveckling, informationsteknik m.m. X Y ej
betygsatt
Statens beredning för medicinsk utvärderingning - SBU:s uppgift är att kritiskt granska de medicinska metoder som används inom sjukvården. Målet är ett bättre beslutsunderlag för alla som avgör vilken sjukvård som skall bedrivas. X Y ej
betygsatt
Statens strålskyddsinstitut - En tillsynsmyndighet med uppgift att skydda människor, djur och miljö mot skadlig verkan av strålning. SSI arbetar för en god avvägning mellan risk och nytta. X Y ej
betygsatt
Sök i FASS.se:
Skriv in början av eller hela läkemedelsnamnet
  Hem Om edoctor.nu Länka till oss Föreslå sajt Annonsera på edoctor.nu Feedback   
Copyright © 2000-2010 Calypso Medical HB                info@edoctor.nu