Sök på edoctor.nu:
Besök Allergisidan!
yes2life
Läs mer här
Tips om ny länk
Hälsokost:
Livingbody
Böcker om hälsa:
Adlibris, 30 till 50% billigare böcker!
bol.com - böcker och musik
Sök upp din doktor, vårdcentral eller massör:
Rubrik/sökord:
Rubriker: Övergripande   Stora läkemedelsbolag
Läkemedel och forskning Medicinsk teknik Personaluthyrning
 Övergripande sidor, sammanslutningar och dyl 
D I T
Läkemedelsindustriföreningen - läkemedelsinformation i sökbar Patient-FASS. X Y ej betygsatt
Medforum - Ett professionellt branschforum inom medicin och medicinteknisk relaterad verksamhet för leverantörer till sjukhus, läkarhus, vårdcentraler, rehab, apotek, laboratorier, dental m fl. Den naturliga mötesplatsen för alla som arbetar med inköp och fösäljning inom medicin, medicinteknik, sjuk- och hälsovård. Här finns branschorganisationer som SLF och IML samt företag inom distribution, medicin, rehab, dental, information mm. X Y ej betygsatt
Sjukvårdens Leverantörs Förening - SLF - Den svenska medicintekniska industrins branschorganisation. Verksamheten drivs f. n av ca 100 företag, inkluderat såväl importörer som tillverkare av alla storleksklasser X Y ej betygsatt
 Stora läkemedelsbolag 
Upp
Akzo Nobel - läkemedel till hela världen. X Y ej betygsatt
AstraZeneca Läkemedel - Information för patienter - Ett av världens ledande läkemedelsföretag. Verksamheten är baserad på innovativ forskning och utveckling av läkemedel inom flera behandlingsområden. Flera av AstraZenecas läkemedel har en ledande ställning på världsmarknaden.  Patientinformation om nervsystemets och urinvägarnas sjukdomar samt smärta och infektion. Här kan du ställa frågor och beställa material. X Y ej betygsatt
Astra Läkemedel AB Information från Astra Läkemedel AB om läkemedel och sjukdomar. Här finner du som arbetar inom sjukvården information inom Astras terapiområden. X Y ej betygsatt
AstraZeneca Egenvård - Läkemedel för egenvård inom ett flertal områden. Sjukdomar och tillstånd som förkylning, värk, magproblem, tarmbesvär, lokal smärta, torra ögon, mjäll och barnsjukdomar. X Y ej betygsatt
Draco Produkter för astma och allergi. Innehållsrik sajt med något föråldrad design. Framför allt info om astma. Ny design verkar komma på www.astma.com 3 4
Draco Läkemedel: Astma och allergi information Vilka är orsakerna till astma och allergier? Läs mer om läkemedel, råd, behandling och självkontroll på Draco Läkemedels patientsida. Mycket info f.f.a om astma + "Fråga Doktorn om allergi" 3 4
Hässle Läkemedel AB Företaget har verksamhet med inriktning på sjukdomar inom hjärt-kärl- och mag-tarmområdena och ingår i Astra-koncernen. X Y ej betygsatt
Hässle Läkemedel Information om mag- och tarmbesvär. X Y ej betygsatt
Om hjärta och kärl från AstraZeneca - Fakta om kärlkramp, högt blodtryck och hjärtsvikt. Trögnavigerat men innehållsrikt. 3 4
Om migrän och spänningshuvudvärk - från AstraZeneca 4 4
Tika Läkemedel AB Företag i Astra koncernen med ett stort urval av moderna läkemedel inom terapiområdena öron-näsa-hals/allergi och mage/tarm samt ett urval basläkemedel. X Y ej betygsatt
Boehringer Ingelheim vars verksamhetsfält spänner över två affärsområden - läkemedel och Consumer Health Care - samt över en omfattande klinisk prövningsverksamhet. Läkemedel och naturläkemedel på sidorna receptbelagt.nu och receptfritt.nu X Y ej betygsatt
Bristol-Myers Squibb AB Tillhandahåller läkemedel och sjukvårdsprodukter inom verksamhetsområdena cancer, hiv/aids, hjärta/kärl, infektion och psykiatri. X Y ej betygsatt
Mead Johnson Nutritionals Innehåller det mesta om olika födoämnesallergier. För föräldrar och sjukvårdspersonal. Råd, tips och användningsinstruktioner för Nutramigen, Pro Sobee, Enfamil och Enfalac. Receptsamlingar. Råd till ammande mammor med komjölkskänsliga barn. Kolikbesvär, komjölksallergi, glutenintolerans - utredning och behandling. Beställning av läromedel, artiklar och broschyrer. Ingår i Bristol-Myers Squibb-koncernen. 4 5
Eli Lilly - ett forskningsintensivt företag som utvecklar och producerar innovativa läkemedel som hjälper människor att leva ett längre, friskare och mer aktivt liv. X Y ej betygsatt
Glaxo Wellcome Information om företaget och dess verksamhetsområden - hiv, herpes, migrän, hepatit, mag-tarmsjukdomar, hösnuva, astma, cancer, epilepsi och narkos. En hel del info om de olika ämnesområdena samt "Fråga Doktorn". 4 4
Barnastma.nu Sida om barnastma. Trevlig astmaskola, reportage och "Fråga Doktorn ". Från Glaxo Wellcome. 4 4
Om Migrän och Hortons huvudvärk - från GlaxoWellcome 4 4
Hoechst Marion Russel Läkemedelsproducenter inom områdena hjärta-kärl, diabetes, demens, multipel skleros, infektioner, allergi och prostatacancer. Information till allmänheten och sjukvården om företaget. X Y ej betygsatt
Lundbeck Läkemedel Läkemedel för behandling av sjukdomar i centrala nervsystemet. X Y ej betygsatt
Novo Nordisk Pharma AB - Det svenska dotterbolaget till Novo Nordisk A/S, som verkar inom biomedicin och bioteknik med huvudsäte i Danmark. Verksamma i Sverige inom terapiområdena diabetes, cns, gynekologi, tillväxthormon och hematologi. X Y ej betygsatt
Orion Pharma AB - Ett helägt dotterbolag inom Orionkoncernen, ett kunskapsföretag med ett femtiotal människor verksamma inom kliniska prövningar, registrering, informationsfrågor, marknadsföring och försäljning av läkemedelprodukter. Läkemedel inom antiinflamatoriska, astma, epilepsi mm. X Y ej betygsatt
Pfizer Världsomspännande forskningsinriktad koncern med verksamhet inom human- och djurmedicin, medicinsk teknik samt konsumentprodukter. X Y ej betygsatt
Pharmacia & Upjohn Globalt forskningsinriktat läkemedelsföretag. På sidan finns nyheter och information om företaget och dess läkemedel. X Y ej betygsatt
Pharmacia och Upjohn - Ett läkemedelsföretag med information för sjukvårdspersonal och allmänheten om deras läkemedel och terapiområden. X Y ej betygsatt
Roche Sverige X Y ej betygsatt
Roche: Aktuellt om benskörhet Osteoporos (benskörhet) är en folksjukdom som kan förebyggas, diagnostiseras och behandlas med gott resultat. Roche informerer om sjukdomen. X Y ej betygsatt
Roche Sverige - Xenicalå. Information för läkare, patienter och press om behandling av fetma med Xenicalå. X Y ej betygsatt
Schering - högspecialiserat företag med huvudinriktning på kvinnohälsa, behandlingsterapier för allvarliga, livshotande sjukdomar samt kontrastmedel för diagnostik. X Y ej betygsatt
Schering-Plough snygg hemsida till företag som ffa har produkter för hud och allergi. Har i sina sidor bra och mycket info f.f.a om näs/ögon-allergi och hud. 4 4
Clarityn - En site om allergier som rekommenderar allergimedicinen Clarityn. Reklamsida som innehåller bra men kortfattad info om olika allergier. Med Fråga doktorn-tjänst. Från Schering-Plough. Samma sida som www.allergiker.com 4 3
Huden.nu Samlingssida för Schering-Ploughs Behandlingsområde Hud. Lär dig mer om hur din hud fungerar och vad du kan göra själv för att hjälpa din hud. Innehåller underavdelningar om egenvård, torr hud samt eksem. Info om bl.a hudkrämerna Essex och Caress. 4 4
 Andra läkemedels- och forskningsföretag
Upp
Abigo Medical AB - Abigo Medical AB är ett svenskt läkemedelsföretag. Vår uppgift är att ta fram läkemedel inom bland annat egenvård och sårläkning samt medicintekniska produkter. X Y ej betygsatt
Active Biotech Biomedicinkoncern som fokuserar på forskning och utveckling av farmaceutiska produkter och vaccin. X Y ej betygsatt
Aiolos - Leverantör till sjukvården av medicinsk utrustning och medicinska gaser. X Y ej betygsatt
ALK Sverige AB - är ett läkemedelsföretag som arbetar målmedvetet inom området allergi och är starkt engagerade i att hjälpa allergologer och dermatologer (hudläkare) att ge sina patienter en bättre livskvalitet. 3 2
Althin Medical Internationell medicinteknisk koncern med huvudverksamhet inom området hemodialys. X Y ej betygsatt
Antula Healthcare - Receptfria läkemedel bl.a mot halsbränna/sur mage. X Y ej betygsatt
Apoteket Produktion & Laboratorier Tillverkar läkemedel och läkemedelsnära produkter för lagerhållning samt individuella extemporeberedningar. X Y ej betygsatt
Atos Medical AB X Y ej betygsatt
Biacore Utvecklar, tillverkar och marknadsför affinitetsbaserad biosensorteknologi. X Y ej betygsatt
BioGaia Bedriver forskning, utveckling och produktion baserad på biologiska system som förbättrar hälsa och motståndskraft mot sjukdomar hos människor och djur. X Y ej betygsatt
Biokraft - Företagets affärsidæ är att producera och marknadsföra högkvalitativa läkemedel och kosttillskott (OTC) för Sverige och och för exportmarknaden. X Y ej betygsatt
Biolac - Grundläggande info om Laktosintolerans och produkten Laktrase. 3 3
Bio-Brite Norden AB Ljusbehandling mot årstidsbunden depression. X Y ej betygsatt
BioPhausia AB Utvecklar och marknadsför läkemedel inom två terapiområden, kirurgi och intensivvård och avancerad sårvård. X Y ej betygsatt
Biora AB X Y ej betygsatt
Conpharm AB Utvecklar läkemedel ur växten podophyllum. X Y ej betygsatt
DCG Farmaceutiska AB - tillverkar och marknadsför läkemedel, naturläkemedel, homeopatiska medel och kosttillskott. X Y ej betygsatt
Diamyd Medical AB Utvecklar, tillverkar och marknadsför tester för diabetes och vaccin. X Y ej betygsatt
Ferring AB Tillverkar läkemedel för behandling av sängvätning. X Y ej betygsatt
Fyzikon AB (Ltd) - Ett forskningsföretag - läkemedelsutveckling, veterinär-medicin (scintigrafi), innovationer. X Y ej betygsatt
Gambro Medicintekniskt företag aktivt inom affärsområdena njursjukvård, njursjukvårdsprodukter och blodkomponentteknologi. X Y ej betygsatt
GEA Sverige Nordiskt läkemedelsföretag med fabrik i Köpenhamn. I Helsingborg finns det svenska kontoret. X Y ej betygsatt
Janus - telefarmakologi - Utvecklar ett enhetligt datoriserat hjälpmedel för läkemedelsförskrivning och farmakologiskt kunskapsstöd. Målgruppen är läkare, distriktssköterskor och barnmorskor med förskrivningsrätt. X Y ej betygsatt
Karo Bio Medicinskt utvecklingsföretag som arbetar med att ta fram nya läkemedel mot våra vanligaste folksjukdomar. X Y ej betygsatt
Meda AB Marknadsför produkter inom hälso- och sjukvård i Norden. X Y ej betygsatt
Medartuum - kan för närvarande erbjuda parallellimporterade läkemedel samt parallellimporterade teststickor. X Y ej betygsatt
Medeca AB Företaget är specialiserat på astma- och allergihjälpmedel, framförallt astma/allergi som beror på inomhusallergen tex kvalster- och pälsdjursallergi. X Y ej betygsatt
Medex Consulting HB Må bra vid datorn. Hur man förebygger och behandlar muskelbesvär. X Y ej betygsatt
Medicinsk Logik AB Utvecklings- och konsultbolag som arbetar med medicinska informationssystem. X Y ej betygsatt
Meditor AB Medicinska utbildningsmaterial. X Y ej betygsatt
Medivir - är ett innovativt och specialiserat forskningsföretag inom läkemedelsområdet. Koncernen består av Medivir AB och dotterbolaget CCS. X Y ej betygsatt
MiniDoc AB Utvecklar och marknadsför system för insamling och bearbetning av patientdata vid läkemedelsprövningar och marknadsstudier. X Y ej betygsatt
Miwana AB Läkemedelsföretag i Gällivare. Företaget producerar och marknadsför egna näs- och ögonprodukter på den nordiska marknaden. X Y ej betygsatt
Neuronova AB - Ett medicinskt forskningsföretag. X Y ej betygsatt
Oldana AB - Information om glutenfria produkter samt en samling användbara enkla recept för glutenintoleranta. 2 2
Oxigene Europa AB Utvecklar produkter för cancerbehandling. X Y ej betygsatt
Pharbio - Medical tillverkar och marknadsför Läkemedel från naturen. X Y ej betygsatt
Ponsus Pharma AB - är ett läkemedelsnära företag, som under de senaste fem åren har utvecklat och sökt patent på en unik dermatologisk teknologi. Producerar dermatologiska produkter för hudvård och solskydd. X Y ej betygsatt
Recip AB Läkemedelsföretag med inriktning på hälsa och egenvård. X Y ej betygsatt
Probi AB Forsknings- och utvecklingsföretag inom probiotika. X Y ej betygsatt
AB Sangtec Medical X Y ej betygsatt
SBL Vaccin AB Utvecklar, producerar och distribuerar vaccin. X Y ej betygsatt
SelefaTrade AB Företaget importerar, marknadsför och distribuerar sjukvårdsartiklar av engångs- och korttidskaraktär. X Y ej betygsatt
Semper Om företagets produkter samt lite fakta om gluten- respektive laktosintolerans. 3 2
Wasa Medicals, Göteborg Experter på snälla bakteriekulturer som gör magen glad. X Y ej betygsatt
 
Sök i FASS.se:
Skriv in början av eller hela läkemedelsnamnet
  Hem Om edoctor.nu Länka till oss Föreslå sajt Annonsera på edoctor.nu Feedback   
Copyright © 2000-2010 Calypso Medical HB                info@edoctor.nu