Ad delivered by Net-On! www.net-on.net
Sök på edoctor.nu:
Besök Allergisidan!
yes2life
Läs mer här
Tips om ny länk
Hälsokost:
Livingbody
Böcker om hälsa:
Adlibris, 30 till 50% billigare böcker!
bol.com - böcker och musik
Sök upp din doktor, vårdcentral eller massör:
Rubrik/sökord:
Rubriker: Övergripande   Stora läkemedelsbolag
Läkemedel och forskning Medicinsk teknik Personaluthyrning
 Utrustning och medicinsk teknik 
D I T
Acuson tillverkar och säljer ultraljudsapparater. X Y ej betygsatt
Adductor Medical AB - Skanlab 25 och kondensatormetoden är en ny och effektiv behandlingsterapi inom elektroterapi visar studier. Metoden används redan på många sjukhus och kliniker. Fooku-kameran är ett nytt sätt att mäta fot/benbelastning. Företaget arbetar inom området idrottsmedicin/medicin. X Y ej betygsatt
Anatomica - Ortopedi företag i Sverige som marknadsför produkter från Biomet, Surgical Dynamics, Stackhouse, PMT, Bard och Cemvac. Säljer ortopediska implantat till sjukvården, bl.a. höft-, knä-, axel- och armbågsproteser. Länkar till ortopediska resurser samt beställning av forskningsmaterial och broschyrer. X Y ej betygsatt
Andersson AB och Nordgren & Andersson AB - Distributör av diagnostik och kirurgi instrument. X Y ej betygsatt
Artroline AB - Ett företag som specialiserat sig på att leverera artroskopiutrustning till landsting och privata kliniker. Sortimentet består av bl.a. pump, shaver, video, Acl- Pcl- axelinstrument och bencementblandare. X Y ej betygsatt
Barimpex - Information om stetoskop och andra medicinsk-diagnostiska instrument, sådana som reflexhammare, otoskop, oftalmoskop, etc. X Y ej betygsatt
Biosys AB - Verksam inom medicinteknik och telemedicin. Vi utvecklar medicintekniska ambulatoriska produkter för registrering av biologiska signaler för utredning av hjärta/hjärna(sömn o. epilepsi) och kontinuerlig registrering av en persons tillstånd. En viktig produkt är Biosaca, en apparatur för registrering, lagring, display, analyser och överföring av biosignaler inom telemedicin. X Y ej betygsatt
Boden Rehab AB - Handikapphjälpmedel såsom elektriska rullstolar och kommunikationshjälpmedel. X Y ej betygsatt
CanAg Diagnostics AB - CanAg Diagnostics AB ett företag som utvecklar, producerar och marknadsför immunoreagens för bestämning av tumör associerade antigen. X Y ej betygsatt
Capod Systems AB - CAD-CAM system för tillverkning av medicintekniska produkter som proteser och ortoser. I systemet ingår laserskannrar, mjukvara, fräsmaskiner. X Y ej betygsatt
Chromogenix - Ett världsledande företag inom den kromogen substrat teknologin. Tillverkar och säljer kompletta kit för blod faktor analys och endotoxin bestämning. X Y ej betygsatt
Clinitrac AB - Datoriserad insamling av patientdagboksdata för läkemedelsprövningar. X Y ej betygsatt
Clinova Medical AB - Maxin astmainhalator. Maxin är en högeffektnebulisator med slutet system för deposition av läkemedel i perifera luftvägar. X Y ej betygsatt
Comair AB - Forskning och utveckling inom medicinsk teknik. X Y ej betygsatt
Codan Triplus AB - Information om nyheter, produkter och personal för våra kunder inom svensk sjukvård. X Y ej betygsatt
Cortec Medical AB - presenterar Molemax II - En ny världsstandard för epiluminiscensmikroskopi. X Y ej betygsatt
Danica Biomedical AB - Tillsammans med vårt moderbolag i Danmark utvecklar vi avancerade system för bl.a. trådlös övervakning av hjärtpatienter (telemetri). X Y ej betygsatt
Dignitana AB - DigniCap - en skonsam, effektiv och arbetsbesparande metod mot håravfall vid cytostatikabehandling. X Y ej betygsatt
Droppräknaren drippo - perfekt för sjuksköterskan. Beskrivning och beställningsformulär. X Y ej betygsatt
du Rietz electronics - Signaler och reglerteori vid typ 1-diabetes. Modellbygge och simulering av insulinverkan med pump. X Y ej betygsatt
Entomed - erbjuder ett brett sortiment av öron, näsa & hals produkter. X Y ej betygsatt
Equalis AB Företag som arbetar med att övervaka och öka kvaliteten i analyser inom laboratorier. X Y ej betygsatt
Excorim - Utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter och tjänster för behandling av patienter med immunrelaterade sjukdomar. X Y ej betygsatt
FysioFix AB - Utvecklar och marknadsför datastödda hjälpmedel för att öka effektiviteten och kvaliten inom träning, rehabilitering och friskvård. X Y ej betygsatt
Getinge Skärhamn AB - Tillverkare av autoklaver för sjukvård och tandvård. X Y ej betygsatt
Gibeck Nose How - Nischföretag inom medicinteknik som utvecklar och marknadsför produkter som fuktar, värmer och filtrerar patientens andningsgaser vid narkos och intensivvård X Y ej betygsatt
Goseberg Bruk - Goseberg Bruk är ett svenskt medicinskt-tekniskt företag som utvecklar och marknadsför anti-trycksårsprodukter som madrasser, rullstolsdynor, häl- och armbågsskydd mm.. Produkterna tillverkas i Sverige och är återvinningsbara till 99%. X Y ej betygsatt
AB Göteborgs Termometerfabrik - Allmän laboratorieutrustning samt produkter inom cellodling, immunologi och molekylärbiologi. X Y ej betygsatt
Handelshuset Medic i Borås AB - Totallevrantör till den svenska sjukvården med allt från plåster till tekninsk utrustning. X Y ej betygsatt
Helax X Y ej betygsatt
Hemex Medical AB - Ett tjänsteföretag som levererar och distribuerar högkvalitativa sjukvårdsprodukter till landsting och privata sjukhus. X Y ej betygsatt
ILS Laboratories - Reagens och laboratorieutrustning för sjukvård och läkemedelsindustrin inom områderna: Blodgas, Koagulation, Elektrofores, rutinkemi, automation, infarkttest, drogtest, mm. X Y ej betygsatt
ImmunKemi AB - Antikroppar och immunologiska reagens för forskning och diagnostik. X Y ej betygsatt
Instrumenta AB - Distribuerar och marknadsför kirurgiska och diagnostiska instrument samt medicinteknisk apparatur. X Y ej betygsatt
Interplan AB - Omron digitala blodtrycksmätare samt Meditech ambulatoriska blodtrycksmätare och EKG. X Y ej betygsatt
Irradia - Tillverkar och säljer kirurgiska och medicinska lasrar. X Y ej betygsatt
AB Kaltoplast - Unik kompetens inom extrudering och formsprutning av dentala och medicintekniska produkter. X Y ej betygsatt
Kungshusen Medicinska AB - Tryckskadeförbyggande geldynor för operation/ intensivvård, urologiska implantat vid inkontinens och impotens, PAL- benstöd med mera. X Y ej betygsatt
Levimed AB - Levererar produkter för diagnoser och patientvård så som; diagnostikinstrument, EKG- och PEF-mätare, EKG elektroder, fixeringsprodukter, Spirometriapparater samt instrument för laparaskopi. X Y ej betygsatt
Medela - huvudsakligen inom försäljning och service av produkter inom det medicintekniska området. X Y ej betygsatt
Mediall - Mediall marknadsför och säljer medicin- tekniska produkter till den allmänna vården. X Y ej betygsatt
MediSense Sverige AB - Gör blodsockermätningen till en mindre del av ditt liv. X Y ej betygsatt
Meditech Sverige AB - Innehar pc-baserade fysiologiska mätintstrument. Främst inom hjärta/kärl, men även portabla lungfunktionstester och emg utrustning. Pc-ekg, ischemidetektion, 24-timmarsblodtryck är en del av vårt sortement. X Y ej betygsatt
MediTelligence - MediTelligence utvecklar programvarusystem för sjukvården och läkemedelsföretag. X Y ej betygsatt
Mediwest Sweden AB - Leverantörer av högteknologisk medicinsk utrustning till skandinavisk sjukvård. X Y ej betygsatt
Mizarra Medical - Säljer Sperm Select System och Mini Space kateter för behandling av infertilitet och vid hydrosonouterografi - HSUG. X Y ej betygsatt
Multimedica AB - Producerar medicinsk information. X Y ej betygsatt
OptiCal i Linköping AB - Företag som säljer, servar och kalibrerar vågar för laboratorier, industri, sjukvård, läkemedelstillverkning, livsmedelstillverkning, handel m.m. Ackrediterat kalibreringslaboratorium nr. 1432. X Y ej betygsatt
Orion Diagnostica AB X Y ej betygsatt
Ortivus AB - Ett medicinsk-tekniskt företag för avancerad informationshantering inom akutmedicin med tonvikt på hjärtövervakning. X Y ej betygsatt
PePeMe AB - MOBILUSw. Skapat av och för sjukgymnaster: Sjukgymnastens bästa hjälpmedel att komponera tränings-program till sina patienter med proffs-ritade bilder. Otroligt lätt att använda. X Y ej betygsatt
Perimed AB X Y ej betygsatt
PharmaSoft - IT-företag i Uppsala som utvecklar system för läkemedelsinformation. Information on läkemedel och IT-projekt inom läkemedelsområdet. Information om godkända läkemedel i Sverige. X Y ej betygsatt
PMC AB X Y ej betygsatt
Quickels AB - Quickels AB utvecklar, producerar och marknadsför system för överföring av signaler från den mänskliga kroppen till olika registreringsinstrument, typ EKG. Quickels AB är ett dotterföretag till Humanteknik AB. Quickels systemen är vakuumapplikatorer för EKG-elektroder. X Y ej betygsatt
Remeda AB - produkter för sterilcentral, operation mm. Trots att vården är alltmer avancerad finns det många arbetsmoment som är obekväma och tunga. Remedas produkter är ett led i att effektivisera och underlätta arbetet på en sterilcentral eller i en operationssal. X Y ej betygsatt
Ro-service - Sköljrum, Desinfektionsrum, Rengöringsrum. Autoklaver för sterilisering med vattenånga, spolo, spoldesinfektor, diskdesinfektor, medicintekniska produkter. X Y ej betygsatt
RoMedic - system av enkla hjälpmedel för sjukhus, sjukhem, hemvård och för handikappade personer. X Y ej betygsatt
Sawbones Europe AB - Marknadsför människoben i plast. Våra produkter har samma egenskaper som verkliga ben och kan användas för såväl utbildning som forskning. Sawbones (R) är designade för att kunna såga/borra med ortopediska instrument. X Y ej betygsatt
Scandnordax - Mätinstrument för forskning och utveckling på Universitet, Högskolor & Industrier. Instrument och tillbehör för röntgen, strålbehandling och Fantomer för Röntgen, CT, MRI, Mammografi och Ultraljud. X Y ej betygsatt
Scanditronix Medical AB - Tillverkar utrustning för sofistikerad radioterapi. X Y ej betygsatt
Sectra AB - Utvecklar och levererar lättanvända systemlösningar och produkter för säker datakommunikation och medicinsk bildhantering. Vi är marknadsledande på våra nischer. X Y ej betygsatt
Sonesta AB - Utvecklar och marknadsför produkter för läkare och institutioner inom akupunktur, blodtryck och gynekologi. Bl. a gynekologstolar, ultraljud, lung röntgen, och undersökningsbänkar. X Y ej betygsatt
Special Produkt Service AB - Dagkirurgiutrustning och katetrar för flexibla operationsförhållanden. Specialtet gynekologi. X Y ej betygsatt
STERIPACK - är ett reseprofylax som är avsett att användas av dig som reser i tredje världen eller andra områden där hög risk för blodsmitta samt brist på sterila medicinska instrument råder. STERIPACK innehåller sterila medicinska instrument som du kan överlämna till den läkare som skall behandla dig. X Y ej betygsatt
Unipath Scandinavia AB X Y ej betygsatt
Vingmed Svenska AB - Levererar kvalificerad medicinteknisk utrustning till svenska sjukhus. X Y ej betygsatt
 Personaluthyrningsföretag 
Upp
Anilita Sköterskejour - Anlita oss när du behöver sköterskor, vi är tillgängliga dygnet runt. Vill du arbeta hos oss är du också välkommen att kontakta oss. X Y ej betygsatt
Rent-A-Doctor - Hyr ut läkare till svenska vårdcentraler, specialistkliniker och andra vårdgivare. X Y ej betygsatt
Rexler Headhunt  Förmedlar läkare X Y ej betygsatt
Teamvik Vård AB - Personaluthyrning av vårdpersonal. Vi finns i sex län i mellansverige. X Y ej betygsatt
WESAM Hyr ut läkare X Y ej betygsatt
 
Sök i FASS.se:
Skriv in början av eller hela läkemedelsnamnet
  Hem Om edoctor.nu Länka till oss Föreslå sajt Annonsera på edoctor.nu Feedback   
Copyright © 2000-2010 Calypso Medical HB                info@edoctor.nu
     


LinkPool, Annonsera gratis mot Svenska Företag