Sök på edoctor.nu:
Besök Allergisidan!
yes2life
Läs mer här
Tips om ny länk
Hälsokost:
Livingbody
Böcker om hälsa:
Adlibris, 30 till 50% billigare böcker!
bol.com - böcker och musik
Sök upp din doktor, vårdcentral eller massör:
Rubrik/sökord:
Rubriker: Gemensamma sidor Landsting A - Ö
•  Gemensamma sidor 
D I T
InfoMedica Kunskap för friska och sjuka. Ägt av samtliga landsting och Apoteket AB. Utvecklat av medicinska experter. Utan kommersiella intressen. Trevlig, annorlunda upplägg och nu med mer innehåll. 4 4
PION - PatientInformation ONline Databas som innehåller referenser till medicinsk information för patienter och anhöriga. Här finner du också adresser till patientföreningar, handikapporganisationer och liknande sammanslutningar. 3 5
Landstingsförbundet med uppdaterad information från landstingssektorn. X Y ej betygsatt
•  Landsting A - Ö 
Upp
Landstinget Blekinge - Information om hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, forskning, kultur, regional utveckling, miljö, politisk ledning mm. X Y ej betygsatt
Blekinge FoU-enhet - Information om pågående forskningsprojekt, kommande konferenser och utgivna FoU-rapporter. X Y ej betygsatt
Landstinget Dalarna X Y ej betygsatt
Gotlands kommun - Information om kommunal verksamhet och protokoll. Gotlandsinformation - basfakta om ön, turistinformation samt fakta om evenemang som kommunen stödjer. Regionalutveckling och utvecklingsprojekt samt ekokommunen presenteras. X Y ej betygsatt
Landstinget Gävleborg - Här finner du landstingets gemensamma sidor. De innehåller information om hälso- och sjukvård, tandvård, politik, kultur, utbildning, forskning mm. Barn och ungdom har egna sidor och det går att skicka frågor till politiker. X Y ej betygsatt
FoU-forum - Landstinget Gävleborgs FoU-enhet. I denna webb försöker vi tillhandahålla ett antal informativa länkar till forsknings och utvecklingsresurser på Internet. X Y ej betygsatt
Samhällsmedicin Gävleborg - Vi är landstinget Gävleborgs centrala resurs för samhällsmedicin, miljömedicin och folkhälsoarbete. X Y ej betygsatt
Landstinget Halland - Nyheter och information om verksamheten. Ett extra plus i betyget för "webbisarna". 4 4
FoU-enheten Sjukhuset i Varberg - FoU-enhetens uppgift är att stimulera, entusiasmera och handleda samtliga personalkategorier i att genomföra undersökningar eller projekt som är praktiskt förankrade i den egna verksamheten. X Y ej betygsatt
LäkemedelskommitteLn - LäkemedelskommitteLn i Halland är ett av landstingets expertorgan i frågor som rör läkemedel. LK verkar för en ändamålsenlig och kostnadseffektiv läkemedelsterapi. Rekommendationerna syftar till att ge råd och stöd i läkemedelsfrågor. X Y ej betygsatt
Jämtlands läns landsting - Innehåller information om landstingets verksamheter och vårdinformation. Allmänheten har också möjlighet att kommunicera med både politiker och tjänstemän i ledningen. X Y ej betygsatt
Landstinget i Jönköpings län - Fakta om landstinget och dess organisation samt ekonomi. X Y ej betygsatt
Landstinget i Kalmar Län - Landstings-fakta samt information om primärvården och folktandvården i länet. X Y ej betygsatt
Habiliteringen vid Landstinget i Kalmar Län - Habiliteringsverksamhet med barn och vuxna, LSS-insatser, adress- och telefonlistor samt länkar inom vårt område. Kunskapscenter. X Y ej betygsatt
Folkhälsocentrum, Oskarshamn Landstinget i Kalmar läns samhällsmedicinska enhet. Här hittar du hälsostatistik för Kalmar län och dess kommuner. Bland annat antal aborter, cancerfall, dödsorsaker och medellivslängd. X Y ej betygsatt
Landstinget Kronoberg - Officiell hemsida. X Y ej betygsatt
Autismcentrum Kronoberg - Information om Autismcentrum Kronoberg, Kunskapscenter Autism,och om autism/Asperger syndrom och andra autismspektrumstörningar. Databaser över litteratur, verksamheter och diagnostiska och habiliterande team. X Y ej betygsatt
Multiresistenta bakterier i Svensk sjukvård - RAF,?STRAMA och SFSS:s rekommendationer för tidig upptäckt och åtgärder för att förhindra spridning av multiresistenta bakterier på svenska vårdinrättningar. X Y ej betygsatt
Norrbottens läns landsting X Y ej betygsatt
Region Skåne X Y ej betygsatt
Stockholms Läns Landsting - Information om landstingets organisation och ekonomi samt uppgifter om dess politiker. X Y ej betygsatt
Cancerpreventiva enheten - Hudcancer ökar snabbt i Sverige. Genom att följa våra solråd kan du minska din hudcancerrisk. Andra cancrar kan också förhindras. X Y ej betygsatt
Miljömedicin i Stockholm Bedriver forsknings- och utvecklingsprojekt som rör kopplingen mellan miljö och hälsa. X Y ej betygsatt
Smittskyddsenheten, Stockholms Läns Landsting - Smittskyddsläkaren ger aktuell information om epidemiläget och en översikt av utvecklingen av smittsamma sjukdomar. Praktiska råd och patientinformation ges för att hindra och begränsa smittspridning

X Y ej betygsatt
Landstinget Sörmland - Här kan du läsa om den service landstinget erbjuder länsinvånarna samt få en översiktlig information om organisationen. Det finns telefonnummer att finna inom landstinget. Frågelåda finns. X Y ej betygsatt
Landstinget i Uppsala län - Fakta om landstinget och dess verksamhet. X Y ej betygsatt
Landstinget i Värmland X Y ej betygsatt
Västerbottens läns landsting - Fakta om landstinget, forum där du kan ställa frågor till politikerna och senaste nytt. En beskrivning av Västerbottens läns landstings organisation, verksamheter, politiska organisation m m. X Y ej betygsatt
Landstinget Västernorrland X Y ej betygsatt
Landstinget i Västmanland X Y ej betygsatt
Västra Götalandsregionen - Tog 1999 över ansvaret för landstingsuppgifterna i Skaraborg, ?lvsborg och Bohus samt landstingsverksamheterna i Göteborgs Stad. Regionen blir på försök ett nytt regionalt självstyrelseorgan. X Y ej betygsatt
Medicinsk information FoU-enheten i Borås. Här finns medicinsk information till sjukvårdspersonal. X Y ej betygsatt
Örebro läns landsting - Officiell hemsida. X Y ej betygsatt
Småföretagsenheten - Vi arbetar foNr oNkad kunskap om arbetsmiljoN- och haNlsofra‹gor i sma‹foNretag. ONkad delaktighet och god arbetsmiljoN medfoNr baNttre haNlsa och oNkad konkurrenskraft. Va‹ra kunder aNr sma‹foNretag, foNretagshaNlsova‹rd, konsulter, hoNgskolor m.fl 4 3
SPRIDA Kommunikationscenter - Landstingets resurs när det gäller utprovning och anpassning av begåvningsstödjande hjälpmedel resp kommunikationshjälpmedel. X Y ej betygsatt
Landstinget i Östergötland - Dess organisation, sjukvård samt politikerna. X Y ej betygsatt
LäkemedelskommitteLn i Östergötland LK arbetar för en rationell och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning i sjukvården och bland allmänheten. X Y ej betygsatt
Sök i FASS.se:
Skriv in början av eller hela läkemedelsnamnet
  Hem Om edoctor.nu Länka till oss Föreslå sajt Annonsera på edoctor.nu Feedback   
Copyright © 2000-2010 Calypso Medical HB                info@edoctor.nu