Sök på edoctor.nu:
Besök Allergisidan!
yes2life
Läs mer här
Tips om ny länk
Hälsokost:
Livingbody
Böcker om hälsa:
Adlibris, 30 till 50% billigare böcker!
bol.com - böcker och musik
Sök upp din doktor, vårdcentral eller massör:
Rubrik/sökord:
Rubriker: Övrigt och osorterat A - Ö
•  Övrigt och osorterat A - Ö 
D I T
Akutbil Stockholm Om akutbil och vård i Stockholm. X Y ej betygsatt
Ambulansen Kramfors Upptagningsområde, delegeringar och utbildning i abc och första hjälpen. X Y ej betygsatt
Ambulanserna i Stockholm Om ambulanserna i Stockholms län. Om och för ambulanssjukvårdare och andra intresserade. X Y ej betygsatt
Ambulansforum Forum för olika aspekter på akutmedicin. X Y ej betygsatt
AMREF - Afrikas Flygande Läkare AMREF har läkarmottagningar och flygande ambulansservice samt utvecklar lokala hälsolösningar i Väst-Afrika. X Y ej betygsatt
Andrologcentrum - Klinik för behandling av sexuella och andrologiska problem, utredning för manligt klimakterium, impotensbehandling. Information om behandlingsmetoder och bevakning av nyheter inom området. X Y ej betygsatt
Bilals hemsida om ECMO - En hemsida om erfarenheter av ECMO, som räddade Bilals liv när han var en mycket sjuk baby. X Y ej betygsatt
Borgström, Lars - psykolog - Problem med fobier? Självhjälpsmanual för att komma över problem med specifika fobier, skriven direkt för Internet. Läs även andra aktuella texter om psykologi, t.ex.om sexmissbruk, IT-psykologi m.m. X Y ej betygsatt
Brastart.com - En sajt om fysiskt och psykisk fitness. X Y ej betygsatt
Celeste Institutet AB - Kvanthumanistiska Institutet för Hälsa och Resursutveckling. Celesteinstitutets verksamhet är inriktad på forskning, utbildning och åtgärder inom hälsa och resursutveckling. X Y ej betygsatt
Centrum för Musikermedicin - (CMM) arbetar med dels ergonomi, musikers belastnings- och förslitningsskador, dels hörselfrågor. CMM är knutet till Musikhögskolan vid Göteborgs universitet X Y ej betygsatt
Darwinistisk Medicin Sjukdomar och hälsa sett med Charles Darwins ögon. X Y ej betygsatt
Dietist Jaroslava - Om bantning, viktnedgång, hälsa, bra mat och mycket mer av kostexperten och dietisten Jaroslava Vagner. X Y ej betygsatt
Dr Erik Bergström AB - Behandlar fruktbarhetsproblem, hudproblem, astma och allergi. X Y ej betygsatt
Dr G Strindbergs Produkter AB - Dr G Strindbergs Balsam Liniment har sålts i ca 70 år. Kan användas vid ömma/stela muskler, leder, ryggar och nackar t ex vid musarm. X Y ej betygsatt
Dr. Wilhelm J?ke - Gemensam läkarmottagning i Järna för konventionell och antroposofisk medicin, akupunktur och manuell ryggbehandling samt barn och ungdomspsykiatri. X Y ej betygsatt
EHTO - European Health Telematics Observatory i Sverige. Under konstruktion. 1 1
Epilering - En beskrivning av de olika tekniker som finns att permanent avlägsna oönskad hårväxt. På sidan ges förklaringar till bl.a. diatermi, elektrolys, laser, hirsutism, hormonnivåer i kroppen som påverkar hårväxt m.m. X Y ej betygsatt
Eken Care AB - Eken Care AB erbjuder ett vårdtänkande där vi utgår från varje individs behov och önskemål. X Y ej betygsatt
Erfarenhetssidan - Information om läkemedelsberoende ur patientperspektivet. X Y ej betygsatt
Folkhälsoarbete i Göteborg Information om stadsdelarnas folkhälsoarbete och HIV/aids-preventionen samt projekt och initiativ, kurser och konferenser inom folkhälsoområdet. X Y ej betygsatt
Folkhälsocentrum, Oskarshamn Landstinget i Kalmar läns samhällsmedicinska enhet. Här hittar du hälsostatistik för Kalmar län och dess kommuner. Bland annat antal aborter, cancerfall, dödsorsaker och medellivslängd. X Y ej betygsatt
Frisk Hälsoråd och kurser. Artikelbibliotek och kurskalender. X Y ej betygsatt
Gaia  - Den stridbara HÄLSOPORTALEN! Som vågar tala när andra hälsoportaler tiger - eller ej förmår tänka självständigt. Sida om antosofisk medicin, amalgam och andra kontroversiella frågor. 3 3
Ge blod nu  - Information från blodcentralerna i Sverige. Portal för att ge blod. X Y ej betygsatt
Genetisk manipulation - Aktuell information om riskerna med genetisk manipulation. X Y ej betygsatt
Giftinformationscentralen - allmän information om förgiftningar och förgiftningstillbud. X Y ej betygsatt
Greger's sida - En sida om kardiologi, trauma mm. för alla intresserade av akutvård. X Y ej betygsatt
Göteborgs Kyrkliga Stadsmissions Rådgivningsbyrå Ideell förening som erbjuder stödsamtal, själavård, ekonomisk rådgivning och arbete mot den ofrivilliga X Y ej betygsatt
Hemligheten bakom ditt nya naturliga hår. - Möjligheten till att förändra Ditt liv! Nya metoder att få eget naturligt hår genom en hårtransplantation. Välkommen till Medica Kliniken från Sverige, Danmark, Norge och Finland. X Y ej betygsatt
•Hjälpportalen Behöver Du hjälp? Hjälpportalen hjälper Dig hitta rätt. Oavsett om Du är sjuk eller behöver behöver laga bilen. 3 4
Hjärnårets kunskapsbank - Ett länkträd om hjärnan och nervsystemet i övrigt. X Y ej betygsatt
Håravfall - Information om olika behandlingssätt. X Y ej betygsatt
Hälsa Information och artiklar om olika slags hälsorelaterade frågor. X Y ej betygsatt
Hälsa För Alla - Om närings- och träningslära. X Y ej betygsatt
Hälsans Portal - nätverk till bättre hälsa. 3 3
HälsoInformationsTorget - Ûr till för att hjälpa patienter till kunskap och information för att bättre kunna förstå sin sjukdom och dess behandling. X Y ej betygsatt
Hälsovakten - Programmet för dig med intresse för din kropp, hälsa, bantning, äta gott och näringsriktigt. X Y ej betygsatt
Internet Medical Center Medicinsk rådgivning och utbildning samt information inom specialområden inom det medicinska området. X Y ej betygsatt
Kyrkans familjerådgivning i Växjö - Här finns information om familjerådgivning, psykoterapi, parsamtal och skilsmässa och hur du får ett förhållande att fungera. X Y ej betygsatt
Laserworld - En katologtjänst för LLLT (Low Level Laser Therapy). Här finner du det mesta och det bästa av LLLT-relaterade dokument som finns på Internet, från intressanta länksidor om LLLT till egna undersökningar, samt alla laser-tillverkare X Y ej betygsatt
Libresse Xpresse X Y ej betygsatt
Lisas friskvårdssida Fakta, tips och inspiration om hälsa, friskvård, avspänning och stresshantering. En livsstil med helhetssyn. X Y ej betygsatt
Livet som Gåva - Består av de berörda patientorganisationerna och den medicinska professionens specilistföreningar. Målsättningen är att få människor att förstå betydelsen av donation av organ och vävnader. X Y ej betygsatt
Läkemedelsindustriföreningen - läkemedelsinformation i sökbar Patient-FASS. X Y ej betygsatt
Medcal Index över medicinska IT-resurser och information om CAL - Computer Assisted Learning. X Y ej betygsatt
Medforum Medforum publicerar information från företag och organisationer inom medicin, hälso- och sjukvård. - Den naturliga mötesplatsen för alla som arbetar med inköp och fösäljning inom medicin, medicinteknik, sjuk- och hälsovård. Här finns branschorganisationer som SLF och IML samt företag inom distribution, medicin, rehab, dental, information mm. X Y ej betygsatt
Medicin på Nätet - Ett index som sammanställs av distriktsläkarna i KneippenGruppen AB och är främst avsett för läkare. Vi vill ge dig möjlighet att snabbt hitta bra medicinska resurser på nätet. X Y ej betygsatt
Medicinska informationscentralen, Karolinska institutet - Information om MICs olika tjänster samt en stor mängd länkar till olika biomedicinska resurser på Internet X Y ej betygsatt
Mission Possible, aspartam-information - Information om sötningsmedlet aspartam. Artiklar och länkar. X Y ej betygsatt
MN infocenter - katalog inom medicin, naturvetenskap och teknik. X Y ej betygsatt
Movere AB - Utbildningsföretag för utveckling - Movere AB utbildar i livskunskap som ger ökad social och emotionell kompetens och minskad risk för stress och utbrändhet. X Y ej betygsatt
Musarm.org - webbplatsen om arbete vid dator. Syftet är att ge pålitlig och samlad information om hur man kan arbeta vid dator utan att drabbas av belastningsskadorskador. Sajten är mycket innehållsrik och lättnavigerad. 4 4
Ola med macs medicintips Länkar och medicinsk information. X Y ej betygsatt
Oral Kelering X Y ej betygsatt
Praktikertjänst - Information och nyheter från Praktikertjänst. X Y ej betygsatt
Prioriteringsdelegationen - En statlig delegation med uppgift att sprida information och kunskap om riksdagens beslut om prioriteringar inom hälso- och sjukvården. X Y ej betygsatt
Radon i dricksvatten - Databas, kartor och sammanställning av radonhalter i dricksvatten, från ca 1.000 brunnar i AC-län. Varje kommun i Västerbotten har en egen webbsida med en karta över radonmätningarna i kommunen. Från Länsstyrelsen i Västerbottens län X Y ej betygsatt
Riksförbundet Hälsofrämjandet - Hälso- och miljörörelse som främjar ekologisk livsstil, vegetarisk mat (recept), friskvård, motion och annat. X Y ej betygsatt
Risksidan En rapport om risken för biverkningar vid användning av olika typer av läkemedel och naturläkemedel. X Y ej betygsatt
Rosen En sida om friskvård. X Y ej betygsatt
Sjukvårdsupplysning X Y ej betygsatt
Självhjälpshuset Solkatten Mötesplats för dig som vill träffa andra i samma situation. X Y ej betygsatt
Småföretagsenheten i rebro - Arbetar med att förbättra arbetsmiljön i småföretag. Vi erbjuder bl a utbildning och kostnadsfri rådgivning. X Y ej betygsatt
SOS Flygambulans AB Patienttransporter i Sverige och inom Norden, samt i övriga Europa. X Y ej betygsatt
Stress Medicine AB - SMAB arbetar med stressrelaterade sjukdomar/besvär utifrån en psykofysiologisk beteendemedicinsk utgångspunkt. Vi utreder och behandlar kliniskt samt arbetar förebyggande mot företag/organisationer. Forskningen bedrivs nu mer inom IPB. X Y ej betygsatt
Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation - En sammanslutning av auktoriserade hudterapeuter i Sverige. Det är en rikstäckande branschorganisation utan facklig eller politisk tillhörighet. X Y ej betygsatt
Tandforum - Informerar om tänder och tandvård, var man hittar en tandläkare eller tandhygienist och hur tandvårdsförsäkringen fungerar. Ûven om intressanta nyheter inom tandvården. X Y ej betygsatt
Telefonjouren Om du behöver du någon att tala med. X Y ej betygsatt
Telefonjouren - Om du behöver någon att tala med. Du kan tala med oss om vad du vill, du är anonym och vi är anonyma. Vi har tystnadsplikt. X Y ej betygsatt
TelefonRådgivning Inom Hälso- och Sjukvård - Nätverket TRIHS diskuterar frågor som gäller sjukvårdsupplysning och telefonrådgivning. Telefonsjuksköterskor. Här finns information om nätverket och mötesdatum. X Y ej betygsatt
Trollreda Resurscenter - Ett resurscenter för begåvningsstödjande hjälpmedel X Y ej betygsatt
2000-talets vetenskap - Som en grundsyn för vår tidsskrift gäller utgångspunkten att man måste se människan som en helhet och att man för att kunna hålla henne vid hälsa, måste följa naturens egna lagar - inte gå emot dem. Du är därför välkommen med egna artikar och debattinlägg.

3 3
Viktväktarna Information om viktminskningsmetoder. X Y ej betygsatt
Vimil - VI som Mist någon mItt i Livet - Politiskt och religiöst obunden. Syften:skapa relationer - stödgrupp, information - kunskapsbank, påtryckningsgrupp och lobby. Nätverk där medlemmarna tillsammans bygger Vimil med hjälp av internet.Icke-kommersiell. X Y ej betygsatt
Vitaminsidan - Vitaminer och mineralämnen beskrivs - vad de är bra för och var de finns. X Y ej betygsatt
Waranmedicinering Rapport om waranmedicinering på en vårdcentral i stra Norrbotten. X Y ej betygsatt
*Yes2Life - en hemsida på Internet som innehåller samlad information om donation och transplantation. Väldigt innehållsrik, snygg och lättnavigerad! 5 5
 
Sök i FASS.se:
Skriv in början av eller hela läkemedelsnamnet
  Hem Om edoctor.nu Länka till oss Föreslå sajt Annonsera på edoctor.nu Feedback   
Copyright © 2000-2010 Calypso Medical HB                info@edoctor.nu
     


LinkPool, Annonsera gratis mot Svenska Företag