Sök på edoctor.nu:
Besök Allergisidan!
yes2life
Läs mer här
Tips om ny länk
Hälsokost:
Livingbody
Böcker om hälsa:
Adlibris, 30 till 50% billigare böcker!
bol.com - böcker och musik
Sök upp din doktor, vårdcentral eller massör:
Rubrik/sökord:
Rubriker: Föreningar & förbund Fonder
•  Föreningar & förbund 
D I T
AGS-Föreningen - förening för föräldrar till barn som har AGS (Adreno Genitalt Syndrom), en sjukdom som gör att man producerar för mycket manligt könshormon. X Y ej betygsatt
Afasiförbundet i Sverige - För fram afatikers och anhörigas intressen genom fortlöpande kontakt med samhällets myndigheter och organ. Förbundet bedriver utvecklingsverksamhet som ger afatiker och anhöriga gemenskap och stimulering för att öka självförtroendet. X Y ej betygsatt
Länkarnas Riksförbund Länkarna är en opolitisk, icke religiös ideell frivilligorganisation, som står öppen för alla som vill komma ifrån sitt alkoholmissbruk . X Y ej betygsatt
Alzheimerföreningen - som instiftat Alzheimersfonden som främjar forskning och undervisning om sjukdomen. X Y ej betygsatt
ALAF   Arbetsskadade, långtidssjuka och arbetslösas förening. X Y ej betygsatt
Föreningen Asperger/HFA - Organisation för personer med Aspergers syndrom och högfungerande autism. Här finns information om handikappet, länkar, litteratur m.m. 2 3
Astma- och Allergiförbundet - Intresseorganisation för astmatiker och allergiker, påverkar samhällets alla nivåer kommun, landsting och stat att nå visionen ett allergifritt samhälle. Remissinstans för regering i folkhälsoarbetet. X Y ej betygsatt
Unga allergiker - Allergi, astma, ungdom, förening, konsument, information. X Y ej betygsatt
Astma- och Allergiföreningen för familjer i Göteborg Information om astma och allergi. §ven aktuella aktiviteter, läger med mera.   Föreningen arbetar för en förbättring av allergikers och astmatikers hela livssituation. X Y ej betygsatt
Astma & Allergiföreningen i Hässleholm med omnejd Information om föreningens aktiviteter och verksamhet. X Y ej betygsatt
Astma- och Allergiföreningen i Ljungby Kommun/Markaryd - Astma- och allergiföreningen i Ljungby en presentation av föreningen och vår verksamhet samt möjlighet att bli online-member. X Y ej betygsatt
Astma- och Allergiföreningen i Lundabygden - Om astma, allergi och annan överkänslighet och hur det påverkar kroppen och själen. Interaktivt formulär för korrespondens med föreningen. Länklista till anknytande, intressanta webbplatser. X Y ej betygsatt
Astma och Allergi föreningen i Upplands-Bro - Information om föreningen och dess verksamhet. Syfte: att sprida kunskap om astma och allergi. X Y ej betygsatt
Astma- och allergiföreningen i Södertälje - Vår verksamhet, föreningsinformation och länkar. X Y ej betygsatt
Riksföreningen Autism - . Föreningen är en intresseorganisation som arbetar för att skapa bästa möjliga villkor för barn, ungdomar och vuxna med autism och autismliknande tillstånd. Faktablad och mycket info. 4 5
Föreningen Autism i Göteborg - En intresseorganisation för autism och autismliknande drag. X Y ej betygsatt
Svenska Blåsextrofiföreningen - En ideell förening öppen för alla med ett intresse kring blåsextrofi och epispadi. I Sverige föds varje år 3-4 barn med blåsextrofi och minst lika många med epispadi. Lite fakta och med diskussionsforum. Sidan är fortfarande under uppbyggnad. 2 2
Riksförbundet för Blodsjuka - för blodsjuka och deras anhöriga. X Y ej betygsatt
Förbundet blödarsjuka i Sverige Regionföreningen Värmland - ¼rebro. Hemsida för information kring blödarsjuka. Förbundet sysslar med sociala och medicinska frågor kring blödarsjuka typ A, B, von Willebrand och ITP. Hänvisar mest till andra resurser. 2 3
Förbundet blödarsjuka i Sverige Västra regionföreningen. Med faktablad om blödarsjuka och länk till Arosenius fonden 2 4
Bröstcancerföreningen i Stockholm Bröstcancerföreningen i Stockholm är en patientförening för bröstcancerdrabbade och deras familjer. X Y ej betygsatt
Sveriges Cancersjukas Riksförbund   Hjälp och stöd till cancersjuka och anhöriga. X Y ej betygsatt
CDG-föreningen - Sjukdomsfakta om CDG-syndromet (Carbohydrate Deficient Glycoprotein Syndrome). Information om föreningen och dess aktiviteter. 3 4
Svenska Celiakiförbundet Med bra info och uppdaterade nyheter. 3 4
Riksförbundet Cystisk Fibros   Information om föreningen och sjukdomen. X Y ej betygsatt
Regionföreningen Cystisk Fibros i södra Sverige Till för dig med Cystisk Fibros eller du som är anhörig till person med CF. X Y ej betygsatt
Regionföreningen Cystisk fibros Väst   Om föreningen och sjukdomen. X Y ej betygsatt
Dercums syndrom - Dercum-gruppen, föreningen för fettvävsreumatism. Sjukdomen är reumatisk med övervikt och smärta ibland i hela kroppen. Lite innehåll på enkelt gjord sida. 2 1
FOB, Föräldraföreningen för Ordblinda Barn - Detta är riksomfattande förening för föräldrar, lärare samt övriga som har eller arbetar med barn som har dyslexi. X Y ej betygsatt
De Handikappades Riksförbund - Detta är förbundets officiella hemsida. Här hittar du information om förbundet och vad förbundet tycker i viktiga frågor. DHR arbetar för jämlikhet och full delaktighet för människor med rörelsehinder. X Y ej betygsatt
De Handikappades SamarbetskommittÊ - De Handikappades SamarbetskommittÊ, är ett partipolitiskt obundet samarbetsorgan för lokala handikappföreningar i Helsingborg. X Y ej betygsatt
DHR Umeå-avdelningen - Föreningen för dig som ser möjligheterna. X Y ej betygsatt
Demensförbundet Information om förbundet och de olika demenssjukdomarna. X Y ej betygsatt
Svenska Diabetesförbundet En ideell och partipolitiskt obunden organisation som vill främja diabetikernas medicinska och sociala intressen samt stödja vetenskaplig forskning kring diabetes. X Y ej betygsatt
Varbergs diabetesförening - Lokalförening för diabetiker i Varbergs kommun. X Y ej betygsatt
Örebro Läns Diabetesförening - En samlingsförening för de lokala diabetesföreningarna i ¼rebro Län. På föreningarnas gemensamma webbplats kan du finna aktuell information och nyheter. X Y ej betygsatt
Örnsköldsviks Diabetesförening - Föreningens mål och verksamhet. Nyheter till medlemmarna. Information om möten mm. Uppgifter om medlemsavgifter. Länkar till andra intressanta sidor som handlar om diabetes. X Y ej betygsatt
DHB - Riksförbundet DHB, som bildades 1949, är dels en handikapporganisation och dels en hem- och skolaförening för döva, hörselskadade och språkstörda barn, ungdomar och deras föräldrar. X Y ej betygsatt
SDU - Sveriges Dövas Ungdomsförbund X Y ej betygsatt
Göteborg Dövas Förening - Lokal förening. X Y ej betygsatt
FHDB,Föreningen för Hörselskadade och Döva Barn, Norrbotten - För familjer i Norrbottens Län med höselskadade eller döva barn. För. syfte är att fungera som en naturlig kontaktskapare mellan familjer med liknande problemställningar.Vi har teckenspråks- och familjekurser årligen. X Y ej betygsatt
Norrbottens Dövas Teckenspråksförening - Lokal förening. X Y ej betygsatt
Skövde Dövas Förening - Lokal förening. X Y ej betygsatt
Stockholms Dövas Förening - Lokal förening för döva i Stockholm. X Y ej betygsatt
Föräldraklubben - Stockholms Dövas Förening - Består av föräldrar till döva förskolebarn.Vi arbetar bla för att göra det möjligt för föräldrar att lära sig sina barns språk, teckenspråk, och för för att våra barn ska få en så normal tillvaro som möjligt. X Y ej betygsatt
Föreningen för El- och Bildskärmsskadade - Information om FEB och om elöverkänslighet även kallat bildskärmsbesvär, elallergi, elkänslighet. Artiklar, internationella systerföreningar, arkiv för email gruppen EMF-L. X Y ej betygsatt
Svenska Epilepsiförbundet Intresseorganisation för personer med epilepsi och deras anhöriga. X Y ej betygsatt
Epilepsiföreningen i Göteborg Vill sprida upplysning om epilepsi och tillvarata de epilepsisjukas intressen i samhället. X Y ej betygsatt
Uddevalla epilepsiförening Upplyser om sjukdomen samt om föreningens verksamhet. X Y ej betygsatt
Sveriges Fibromyalgiförbund - verkar för att stötta och förbättra de fibromyalgisjukas situation genom olika medel. X Y ej betygsatt
FMS vänner på nätet - En svensk grupp där vi ger varandra stöd och råd om funktionshindret och i övrigt när det gäller fibromyalgi. X Y ej betygsatt
Föreningen för Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna -Kramfors - Lokalavdelning till FUB. Information om organisationen och planerade aktiviteter. X Y ej betygsatt
FUB Osby Lokalförening för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna. Länkar till bland annat riksförbundets sida och andra lokalföreningar. X Y ej betygsatt
Föreningen vi som förlorat barn (VSFB)   Ideell förening för alla som förlorat sitt/sina barn. X Y ej betygsatt
Handikapprörelsens IdÊ- & Kunskapscentrum - Information om handikapprörelsen i Kronoberg i allmänhet och kring ett utvecklingsprojekt som vi bedriver. Här finns länkar och annat matnyttigt för sökaren. 3 3
Riksföreningen för Familjer med Hepatit-B bärande barn Information om Hepatit-B. Stöd, hjälp och information från föreningen RFHB. X Y ej betygsatt
RFHP - Riksförbundet för HIV-positiva X Y ej betygsatt
Hjärnkraft Riksföreningen för rehabilitering av skallskadade - En rikstäckande organisation för personer med förvärvade hjärnskador och deras anhöriga. Arbetar för en optimal rehabilitering. Info om föreningen och en del om förvärvade hjärnskador 3 3
Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund   Arbetar för hjärt- och lungsjukas intressen och verkar för att öka deras livskvalitÊ. X Y ej betygsatt
Hjärt och lungsjukas förening i Gävle X Y ej betygsatt
Hjärt och Lungsjukas förening, Karlskoga Degerfors - Information om vad som händer i föreningen. Eftervårdsombudens uppgifter. Föreningshistorik. X Y ej betygsatt
Hjärt- och Lungsjukas Förening i Malmö - Hemsida för dig som bor i Malmö med omnejd och är hjärt- eller lungsjuk. X Y ej betygsatt
Hjärt- och Lungsjukas Länsförening i Skåne län - en del info om hjärt- och lungsjukdomar samt mycket om föreningens aktiviteter. 2 4
Hjärtebarnsföreningen Ideell organisation för barn och unga med hjärtfel och deras anhöriga. X Y ej betygsatt
Stödföreningen HYPOPHYSIS Förening för alla med hypofyssjukdomar. Trevlig design men lite innehåll. 3 2
Hörselskadades Riksförbund - HRF är en ideell organisation för hörselskadade, deras anhöriga och andra som vill stödja förbundets arbete. HRF har över 30 000 medlemmar. X Y ej betygsatt
HRF-Nätverket - En mötesplats för hörselskadade av alla slag. Vi diskuterar allt av intresse och stöder varandra genom en e-postlista med omfattande stödfunktioner genom Internet. X Y ej betygsatt
Hrf Gävle - Vi är en förening för hörselskadade och anhöriga. X Y ej betygsatt
HRF - Hörselskadades förening i Uppsala - Hemsida för HRF i Uppsala + Hållplats hörsel. För medlemmar, icke-medlemmar och dig som vill veta mer om hörsel och öra. X Y ej betygsatt
Hörselskadades distrikt i §lvsborg - En intresseorganisation för hörselskadade och deras anhöriga i f.d. §lvsborgs län. X Y ej betygsatt
IRIS X Y ej betygsatt
Svenska XXY/ Klinefelterföreningen - Fakta om detta syndrom som beror på en könskromosomrubbning som bara drabbar pojkar och som kan ge ett eller flera symtom. 3 3
Föreningen mot Kroniska Besvär - Självhjälp vid basallergi - psykiska störningar, reumatism, blödarsjuka, ryggont, förslitningar, barnsjukdomar och alla kroniska åkommor. Vi arbetar för effektiv med. forskning, bättre amningskultur mm. X Y ej betygsatt
Riksförbundet för Leversjuka (RFL)   Förening för leversjuka/levertransplanterade barn, ungdomar och vuxna. Föreningsinfo, men sparsamt med info. 2 2
RMT - Västerbotten län - Riksförbundet för mag- och tarmsjuka är en handikapporganisation, som organiserar människor med bestående funktionshinder i mag- och tarmkanalen. X Y ej betygsatt
Svenska Marfanföreningen - Svenska Marfanföreningen är en patientförening för personer med Marfan syndrom, en bindvävssjukdom. Bra ordlista, info om sjukdomen och forum. 3 4
Svenska Migränförbundet - nya rön, projekt, material m m inom området migrän. 3 4
Neurologiskt Handikappades Riksförbund - Organisation för neurologiskt sjuka och handikappade samt deras närstående. Information om olika diagnosgrupper och senaste nytt inom området. X Y ej betygsatt
De Unga Neurologiskt handikappade i Sverige (DUNS) - om verksamhet, klubbar och evenemang. X Y ej betygsatt
NHR-Stockholm - Information, diskussionsforum och länkar om och för neurologiskt handikappade. X Y ej betygsatt
Svenska HPN-föreningen, Barn & Ungdom   En rikstäckande ideell förening för familjer med barn och ungdomar som växer upp på intravenöst näringsdropp i hemmet pga mag- och tarmkomplikationer. X Y ej betygsatt
Föreningen för de Neurosedynskadade X Y ej betygsatt
Riksförbundet för Njursjuka - Kronisk njursjukdom, dialys, njurtransplantation är några av nyckelorden. RNj har 13 regionföreningar, en ungdomsgrupp och en barn- och föräldragrupp. X Y ej betygsatt
Riksföreningen Osteoporotiker-ROP X Y ej betygsatt
Paniksyndromsällskapet Kalmar län - Föreningen för oss med panikångest, sociala fobier eller annan ångestsjukdom. X Y ej betygsatt
Stödföreningen för drabbade av Panikångest och Social fobi X Y ej betygsatt
Svenska Parkinson förbundet X Y ej betygsatt
ProLiv   Patientförening för stöd och information till prostatacancer patienter. X Y ej betygsatt
PSO, Psoriasis förbundet - Svenska Psoriasisförbundet, PSO och PSO-Ung, med och för människor med psoriasis och psoriasisartrit. Vi påverkar attityder med information, stöder forskningen och arbetar för bättre behandlingsmöjligheter. X Y ej betygsatt
PSO-Ung Organisation för barn och ungdomar med psoriasis. X Y ej betygsatt
PSO Västmanland Information om psoriasis, behandlingar och länsnyheter. X Y ej betygsatt
Reumatikerförbundet X Y ej betygsatt
Reumatikerförbundet - Sveriges största handikapporganisation, arbetar för reumatikernas bästa med en samhällsutveckling som ger alla reumatiker full delaktighet och jämlikhet inom alla samhällsområden. X Y ej betygsatt
Reumatikertidningen - Sveriges största handikapptidning. X Y ej betygsatt
Unga reumatiker Riksorganisationens hemsida. Information om barnreumatiska sjukdomar och aktiviteter. X Y ej betygsatt
Föräldrarföreningen Unga Reumatiker Göteborgsregionen - En förening för föräldrar med barn som har reumatiska sjukdomar i Göteborgsregionen. X Y ej betygsatt
Unga Reumatiker i Södermanland - Visste du att även unga människor kan ha reumatism? Läs mer på vår sida om våra aktiviterer och våra engagemang för unga reumatiker och deras familjer. X Y ej betygsatt
RBU Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar - Handikappförbund för: cerebral pares - CP, muskelsjukdomar, ryggmärgsbråck, DAMP/MBD, medfödd benskörhet - OI, Prader Willi syndrom - PWS, kortväxthet, flerhandikapp. X Y ej betygsatt
RBU Stockholm - Riksförbundet för Rörelsehindrade barn och ungdomar har länsföreningar över hela Sverige. Detta är RBU i Stockholms läns hemsida. Information om verksamheten, diagnosbeskrivningar, länkar utåt.... X Y ej betygsatt
RBU i ¼rebro län - Föreningen för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar i ¼rebro län. Presentation av föreningens verksamhet. Möjlighet att ladda ner datorspel som fungerar även för barn och ungdomar med rörelsehinder. X Y ej betygsatt
RSMH: Riksförbundet för social och mental hälsa - Revansch! ges ut av RSMH. Tidningen skriver om den service, stöd och vård som ges till människor med psykiska problem och med ett psykiskt funktionshinder. X Y ej betygsatt
Riksförbundet för Trafik- och Polioskadade - RTP - Skadegrupper som innefattas är polio, olycksfallsskadade som whiplashskadade, ryggmärgs/spinalskadade, traumatiskt hjärnskadade och arm- och benamputerade samt övriga med bestående funktionshinder efter olycka. X Y ej betygsatt
Svenska sarkoidosnätverket - Mötesplats för sarkoidospatienter i Sverige (och deras anhöriga). X Y ej betygsatt
Riks-IFS Intresseförbundet för Schizofreni X Y ej betygsatt
Riksföreningen Sjögrens Syndrom - Information om föreningen och denna kroniska autoimmuna sjukdom, artiklar från medlemstidningen Torkarbladet. X Y ej betygsatt
FAMY - Patientförening för Skelleftesjukan - Information om den så kallade Skelleftesjukan, Familjär Amyloidos med Polyneuropati . Allmän och medicinsk information. 3 4
ILCO Stockholm Förening för stomiopererade . X Y ej betygsatt
Stockholms läns Stroke-förening - Information om föreningen och dess aktiviteter, samt även om de lokalföreningar som finns. X Y ej betygsatt
Föreningen för Sympaticusopererade - Patientförening som informerar om biverkningar som kan uppkomma vid sympatektomier. X Y ej betygsatt
SRF Synskadades Riksförbund Göteborg - Om föreningen och dess verksamhet, kurser mm.och e-postlista. X Y ej betygsatt
Unga Synskadade Småland-Blekinge - Ett distrikt inom Riksorganisationen Unga Synskadade för dig som bor i Småland, Blekinge eller på ¼land. Här finns såväl information för dig som redan är medlem, som för dig som vill veta mer om vad vi gör. X Y ej betygsatt
Unga Synskadade Stockholm & Gotland - Information för synskadade ungdommar i Stockhomls län och på Gotland. X Y ej betygsatt
Sällsynta diagnoser - Samlingsida för föreningar för olika sällsynta diagnoser. Kunskapsbank och info om föreningen. 4 4
Tandvårdsskadeförbundet - Info om förbundet och om amalgam samt tidning och länkar. 3 3
Svensk Touretteförening - Kontakt- och stödförening för barn och vuxna med Tourettes syndrom och deras anhöriga. X Y ej betygsatt
Svenska föreningen för Tuberös Scleros - intresseorganisation till stöd för personer med TS, föräldrar, syskon samt andra anhöriga och personal. X Y ej betygsatt
Riksföreningen Ananke X Y ej betygsatt
Ananke i nordöstra Skåne & Blekinge - Denna nätplats innehåller information om tvångssyndrom (Obsessive Compulsive Disorder, OCD). Ananke är en idÊell stödförening för personer med tvångssyndrom och deras anhöriga. Drivs av lokalföreningen i nordöstra Skåne & Blekinge. X Y ej betygsatt
DUFiS - De "Utbrändas" Förening i Sverige. Vill stödja, synliggöra och ge fördjupade kunskaper till utbrända personer som drabbats av "utbrändhet", deras anhöriga, och andra berörda. Innehåller en artikel, boktips, mötestider och en bra diskussionssida. 3 2
De Whiplashskadades Förening - Sveriges Whiplash förening. X Y ej betygsatt
Williams Syndromföreningen i Sverige Intresseorganisation för människor med Williams syndrom. X Y ej betygsatt
Svenska ¼dem Förbundet - Vi är en patientförening för personer som blivit drabbade av lymfödem . X Y ej betygsatt
Riksföreningen för ME-patienter - en landsomfattande organisation som verkar för att förmedla nyheter, sprida tips och skapa kontaktnät för medlemmarna. X Y ej betygsatt
•  Fonder 
Upp
Amalgamskadefonden - Amalgamskadefondens mål är att skapa opinion, informera och stödja forskning omkring allvarliga hälsorisker från amalgam. 4 3
Aroseniusfonden För forskning om blödarsjuka. finns även på denna länk. 2 3
Barncancerfonden Fonden har som huvuduppgift att samla in pengar till forskning om barncancer samt till vidareutbildning av personal. 2 3
Blodfonden För hematologiska- eller blodsjukdomar . 3 2
Cancerfonden - Innehåller fakta om fonden, om olika sorters cancer, forskning osv, osv. Mycket innehållsrik, lättnavigerad och snygg! 5 5
Cancer- och Allergifonden Arbetar för söka lindring och botemedel till miljörelaterad cancer och allergi. Har infört total öppenhet i redovisningen. Relativt snygg design, men innehåller bara lite info om fonden samt deras tidning i pdf-format. 3 2
Hjärnfonden Finansiering av forskning på hjärnsjukdomar. X Y ej betygsatt
Hjärt- och Lungfonden Hjärt-Lungfonden är en ideell, opolitisk förening som stödjer forskningen inom hjärt-, kärl- och lungsjukdomar. Snygg design, en del nyheter och info om hur man stödjer fonden. 4 2
 
Sök i FASS.se:
Skriv in början av eller hela läkemedelsnamnet
  Hem Om edoctor.nu Länka till oss Föreslå sajt Annonsera på edoctor.nu Feedback   
Copyright © 2000-2010 Calypso Medical HB                info@edoctor.nu