Sök på edoctor.nu:
Besök Allergisidan!
yes2life
Läs mer här
Tips om ny länk
Hälsokost:
Livingbody
Böcker om hälsa:
Adlibris, 30 till 50% billigare böcker!
bol.com - böcker och musik
Sök upp din doktor, vårdcentral eller massör:
Rubrik/sökord:
Rubriker: Sjukdomar A - Ö (förutom tillstånden nedan) Allergi&Astma
Beroendetillstånd Cancer Diabetes Fibromyalgi Influensa
Neurologiska Psykiatriska Reuma Whiplash Ätstörningar
 Sjukdomar A - Ö
D I T
Amalgam-relaterad ohälsa, frågor och svar - Kan kvicksilvermängderna från dentala amalgamfyllningar vara tillräckliga för att orsaka en multisymptomatisk (ångest / depression / irritabilitet...) besvärsbild hos speciellt känsliga individer? Denna "frågor och svar" är än så länge på engelska. 2 4
Amalgam - Tandvårdsskadeförbundet - Info om förbundet och om amalgam samt tidning och länkar. 3 3
Kvicksilver.org - är ett politiskt och i övrigt oberoende forum som ffa handlar om amalgam. 4 4
Mercury page - Om kvicksilver och kvicksilverföreningar i naturen, kulturen och munnen. På svenska men ej uppdaterad sedan 98? 3 3
Allergi & Astma Har en egen sida. Klicka här. Upp
Anorexi - se Ätstörningar  <-- Klicka på länken. D I T
Föreningen Asperger/HFA - Förening för personer med Asperger syndrom och högfungerande autism. Länkar och litteraturtips. 2 3
Autism - En mötesplats för människor som arbetar med personer som har diagnosen autism och autismspektrumstörningar och även andra intresserade. Diagnoskriterier enligt DSM-IV, terapier, behandlingar, kurser och utbildningar. 3 4
Autismcentrum Kronoberg - Information om Autismcentrum Kronoberg, Kunskapscenter Autism, och om autism / Asperger syndrom och andra autismspektrumstörningar. 3 4
Riksföreningen Autism - . Föreningen är en intresseorganisation som arbetar för att skapa bästa möjliga villkor för barn, ungdomar och vuxna med autism och autismliknande tillstånd. Faktablad och mycket info. 4 5
Beroendetillstånd  <-- Klicka på länken. Sluta röka? Klicka här för råd Upp
Blödarsjuka mest med länkar till andra resurser 2 2
•Blödarsjuka -faktablad om sjukdomen 3 5
Cancer Se nedan D I T
•CDG-syndromet - Vad är det? Information om bristsjukdomen CDG - Carbohydrate Deficient Glycoprotein syndrome. 3 4
Celiaki och glutenintolerans Hittar Du på Allergi-sidan  
Crohn's Sjukdom - En sida för Crohn's patienter. Information om sjukdomen och dess behandlingsmöjligheter. Tips och råd från andra Crohn's patienter. Crohn's patienters berättelser, länkar till andra Crohn's- och medicin relaterade sidor och en massa annat. Tyvärr endast på engelska vilket drar ner totalbetyget. 3 4
Damppunkten En knutpunkt på nätet om DAMP, autism, asperger, ADHD och andra liknande diagnosgrupper. Klotterplank och chat. X Y ej betygsatt
Demens och omvårdnad - Förutom en översikt, presenterar jag här lite av min egen forskning om olika strategier för att förbättra situationen för människor med demens. 3 3
Norrkunskap Demensutbildning Demensomvårdnad, utbildning och handledning. Oerhört innehållsrik, för dementa, deras anhöriga och vårdpersonal. 4 5
Dercums syndrom - Dercums syndrom fettvävsreumatism är en sjukdom. Sjukdomen är reumatisk med övervikt och smärta ibland i hela kroppen. 1 2
Diabetes  <-- Klicka på länken. Upp
Dövadresser på Internet - Dövadresser på Internet, e-postadresser, hemsidor, foton till enskilda svenska döva, svenska och världslänkar relaterade för döva. 3 4
Nätverket För Hörselskadade - Hörselskadad och IT-intresserad? Då kanske detta kan vara något för dig! Här kan du tillsammans med andra hörselskadade, tinnitusdrabbade och vuxendöva mötas genom Nätverket och diskutera allt från Internet, hörselskador, tinnitus och mycket annat. 3 2
Dövrörelsen i Sverige - En samling länkar till olika resurser med anknytning till döva och/eller hörselskadade. 3 2
Endometrios - En svensk sida om sjukdomen endometrios. En vanlig sjukdom bland fertila kvinnor. Denna sida innehåller fakta och länkar, samt min egen erfarenhet av sjukdomen. Mycket personlig sida med bra fakta och personlig berättelse. 3 5
endo.just.nu - Endometriosdrabbade i Sverige. Snygg sida med mycket info om endometrios, med mailinglista 4 4
FAMY - Patientförening för Skelleftesjukan - Information om den så kallade Skelleftesjukan, Familjär Amyloidos med Polyneuropati. Allmän och medicinsk information. 3 4
Fibromyalgi  <-- Klicka på länken. Upp
Facioscapulohumeral muskel dystrofi (FSH MD) Information om denna muskelsjukdom. 3 3
Födoämnesallergier Hittar Du på Allergi-sidan  
Förkylning Se också temasidan om influensa. Klicka här. D I T
Förkylning - Uppsats om förkylning. Informativ! 2 4
Förkylningstips från Tallmogården. Mest om olika hälsokostpreparat: Echinacea , zink o c-vitamin. 2 2
Grön starr/glaukom: Frågor och svar. Dr Bo Hedqvist informerar om grön starr, glaukom. 2 4
HepatitCsverige - Personliga erfarenheter och fakta om hepatit C. X Y ej betygsatt
HIV/AIDS information - uppsats om Hiv/Aids. Fakta och beskrivning om viruset och olika sjukdomsbilder. 3 4
Hjärt- och Lungfonden Hjärt-Lungfonden är en ideell, opolitisk förening som stödjer forskningen inom hjärt-, kärl- och lungsjukdomar. Snygg design, en del nyheter och info om hur man stödjer fonden. 4 2
Riksföreningen för Familjer med Hepatit-B bärande barn Information om Hepatit-B. Stöd, hjälp och information från föreningen RFHB. X Y ej betygsatt
Hypofyssjukdomar Här hittar du information om olika hypofystillstånd, mer eller mindre kända. Personligt skrivet om tillväxthormon-brist 2 4
Hypophysis mailinglista  för udda hormonella sjukdomar, hypofysopererade och intresserade. X Y ej betygsatt
Höftledsluxation - Information om barn som fötts med höftledsluxation. Bilder, information och tips. 3 5
Influensa - Har en egen temasida! Klicka här. Upp
Inkontinens information Här hittar du information och länkar till andra sidor om inkontinens. Sidan är under uppbyggnad. 2 3
Katarakt Frågor och svar om grå starr el. katarakt. Dr Bo Hedqvist informerar. 2 4
Svenska XXY/ Klinefelterföreningen - Fakta om detta syndrom som beror på en könskromosomrubbning som bara drabbar pojkar och som kan ge ett eller flera symtom. 3 3
Hjärtboken - Hjälpmedel och råd för Dig som har eller arbetar med kranskärlssjukdom. 4 4
Om hjärta och kärl från AstraZeneca - Fakta om kärlkramp, högt blodtryck och hjärtsvikt Trögnavigerat men innehållsrikt. 3 4
Kroniskt trötthetssyndrom - Myalgisk Encefalomyelit (ME). En sida om detta tillstånd och för de som drabbats av den. En hel del artiklar, personliga tips och annan information. 3 4
Laktosintolerans hittar Du mer om på Allergi-sidan D I T
Svenska Marfanföreningen - Svenska Marfanföreningen är en patientförening för personer med Marfan syndrom, en bindvävssjukdom. Bra ordlista, info om sjukdomen och forum. 3 4
Migrän - Angelas sida om migrän. Personlig sida med bra info. 3 4
Migrän - en del fakta och info från Svenska Migränförbundet 3 3
Om migrän och spänningshuvudvärk - från AstraZeneca 4 4
Om Migrän och Hortons huvudvärk - från GlaxoWellcome 4 4
Länkar till MS-sidor - av Doktor Göran Birgerstam, även andra medicinska länkar. 2 1
Att ha MS - Sida av Henrik Magnusson. Trevlig, innehållsrik på personligt sätt, lättnavigerad 3 2
Om Multipel Skleros Symtom, behandling, forskning och annat om MS. Gjord av kvinna som själv har MS. 4 4
Multipelskleros.nu - Om multipel skleros, diagnos, behandling och symptom. För dig som har ms och andra som vill veta mer. Fyllig sajt av företaget som har MS-bromsmedicinen Avonex 4 4
Myalgisk encefalomyelit - Information, råd och tips om sjukdomen ME. Administrerar egen Mailing List. X Y ej betygsatt
Myastenia Gravis Att leva med Myastenia Gravis, en ovanlig muskelsjukdom. X Y ej betygsatt
Myastenia Gravis - Beskrivning och förklaring till, samt om hur det är att leva med Myastenia Gravis. Hur arbetar Referensgruppen för MG. X Y ej betygsatt
Neurologiska sjukdomar  <-- Klicka på länken. Upp
Pollenallergi hittar Du mer om på Allergi-sidan      
Roche: Aktuellt om benskörhet Osteoporos (benskörhet) är en folksjukdom som kan förebyggas, diagnostiseras och behandlas med gott resultat. Roche informerer om sjukdomen. X Y ej betygsatt
Sluta röka? Klicka här för råd <-- Klicka på länken. D I T
Svenska Parkinsonsstiftelsen - En grundläggande information om Parkinsons sjukdom. X Y ej betygsatt
Team Parkinson Presentation av baskunskap och behandlingsmetoder. X Y ej betygsatt
Susannes PCO-sida Information om polycystiska ovarier (PCO). 3 3
Psykiatriska tillstånd Se nedan D I T
Reumatoid artrit och reumatism  <-- Klicka på länken. Upp
Rygghemsidan - Stor informativ sida om ryggproblem. X Y ej betygsatt
Rygghemsidan Skandinavisk sajt om ryggbesvär. X Y ej betygsatt
Sveriges sarkoidosnätverk Mötesplats för patienter med lungsjukdomen sarkoidos. X Y ej betygsatt
Milwaukee-korsetten Skoliosbehandling. X Y ej betygsatt
Pain Network Skandinavisk webbplats för fackfolk och patienter om smärta och smärtbehandling. X Y ej betygsatt
Smärtsidorna - Smärtnyheter och behandlingar, diagnoser, övningar och annan hjälp för patienter, vårdpersonal och anhöriga, läkare och vårdpersonal om kronisk smärta. X Y ej betygsatt
Retinoblastom Information om Retinoblastom samt en liten medicinsk ordlista. X Y ej betygsatt
Rett Center - Nationellt center för Rett syndrom. Flerprofessionell kunskap och kompetens om Rett syndrom. Arbetar med specialistvård, forskning och undervisning/information. Uppbyggt med stöd av Socialstyrelsen, drivs av Jämtlands läns landsting. X Y ej betygsatt
Om sklerodermi - Redogörelse för den ovanliga men allvarliga sjukdomen sklerodermi. X Y ej betygsatt
Sovgott.nu För alla med sömnproblem. Vad är sömn och varför drömmer man? Praktiska tips, sömntest och artiklar om sömn. X Y ej betygsatt
State of the Art - Stroke - Socialstyrelsens medicinska faktabas om stroke med bland annat definitioner, riskfaktorer, symtom och klinisk bild samt utredningar och behandlingar som görs. X Y ej betygsatt
Om tinnitus - Anders Boströms hemsida, om tinnitus dvs öronsus/tjut. Personlig sida med lite fakta. 3 3
Svensk Tinnitusinformation - rikligt med länkar till tinnitusrelaterad info. Saknar dock kommentarer om dem. 2 3
Tinnituskonsulten - Cathrine Forsbergs hemsida, om tinnitus dvs öronsus/tjut. 2 2
Tinnitusprojektet - från Enheten för Systemanalys, Linköping Universitet. 3 4
Om öronsus & tinnitus - Alternativmedicinska tips vid ont i örat, öroninflammation, otitis media, tinnitus från Svenska Institutet för Ekologisk Medicin. 3 4
Torra ögon - Det mesta man behöver veta om torra ögon. 2 4
Wegeners Granulomatos - Komplett site om den sällsynta sjukdomen Wegeners Granulomatos. X Y ej betygsatt
Vestibulit - Om vestibulit, en sjukdom som drabbar många kvinnor men som få talar om. Symptomen är bland annat smärtor vid samlag. Hemsidan har syftet att sprida information om sjukdomen och vara ett forum för drabbade kvinnor. X Y ej betygsatt
Vitiligo och alopecia areata - Information om hudsjukdomen Vitiligo, pigmentförändringar som ger vita fläckar på huden, och alopecia areata, fläckvist håravfall. Fotografier och anslagstavla. X Y ej betygsatt
Vitiligo och Alopecia Areata Information om pigmentfläckar och fläckvist håravfall. Fakta och personlig erfarenhet. X Y ej betygsatt
Whiplash  <-- Klicka på länken. D I T
Yrsel.com  Sida av läkare om yrsel. Trevlig design, ganska ny sida med än så länge begränsat innehåll. 4 3
Ätstörningar  <-- Klicka på länken. Upp
Sök i FASS.se:
Skriv in början av eller hela läkemedelsnamnet
  Hem Om edoctor.nu Länka till oss Föreslå sajt Annonsera på edoctor.nu Feedback   
Copyright © 2000-2010 Calypso Medical HB                info@edoctor.nu