Ad delivered by Net-On! www.net-on.net
Sök på edoctor.nu:
Besök Allergisidan!
yes2life
Läs mer här
Tips om ny länk
Hälsokost:
Livingbody
Böcker om hälsa:
Adlibris, 30 till 50% billigare böcker!
bol.com - böcker och musik
Sök upp din doktor, vårdcentral eller massör:
Rubrik/sökord:
Om att sluta röka:

Har Du funderat på att sluta röka? Det kan vara klokt att förbereda sig mentalt, dels genom att skaffa sig information om rökningens stora hälsorisker, men också ta reda på vilka metoder och hjälpmedel som finns. När suget sedan är som störst och själen som svagast kan det kännas bra att läsa om andras upplevelser och svårigheter.
edoctor.nu har samlat svenskspråkiga länkar som vill vara till hjälp. Glöm inte att Du kan ringa:

Sluta-röka-linjen
020 - 84 00 00

Läs i böcker om att Sluta Röka Se länkarna sorterade i kategorier
   Länkarna i fallande betygsordning: D I T
Tobaksfakta - Ett samarbete mellan Folkhälsoinstitutet, Läkare mot tobak, Cancerfonden och Hjärt-Lungfonden. Saklig och utförlig information om tobak. 5 5
Tobaksnätverket  Finsk sida (på svenska) med mycket fakta och tips om att sluta röka. 3 5
SBU:s rapport om rökavvänjning - Statens beredning för Medicinsk Utvärdering har gått igen de metoder som finns för att vänja sig av med tobak. Sakligt. Rapporten i fulltext 3 5
Humor om att sluta röka - Läs om "Nicotinette" på Yttermera (inget är så allvarligt att det inte tål att skämtas om). 5 4
Vill Du sluta röka  Tema om tobak på Doktoronline. Än så länge bara nyhetsreferat. 4 4
Apotekets råd - Tips om hur man slutar röka och info om nikotinläkemedel. 4 4
En Rökfri Generation - Stiftelse som vill påverka ungdomar till rökfrihet. 4 4
Glaxo Wellcome - om rökavvänjning   Råd om att sluta röka, ta fram Din rökprofil, testa Ditt nikotinberoende 4 4
Nicorette - Nicorette är marknadsledande i världen när det gäller rökavvänjningsprodukter. Sidorna är främst till för dig som vill sluta röka och som vill ha lite extra stöd och hjälp. Givetvis finns här även information för dig som bara är intresserad i allmänhet. Lätt att navigera och bra info. 4 4
Netdoktor - varför sluta röka - Kortfattad info, med info om vilkar besvär/sjukdomar man löper risk att få. Se också tips om hur man slutar. 4 4
Din hälsa från A-? - Tobak  Information från Centrum för Tobaksprevention, Stockholms läns landsting. Fyllig information. 3 4
Novartis - tillverkar Nikotinell och har lagt ut följande broschyrer på nätet: Rökfriguiden, Plåster eller tuggummi? och Gravid & Rökfri. 3 4
Smokefree class - Finsk sida (på svenska) som vill utbilda högstadieelever om rökning. Innehållsrik! 3 4
Hjärtboken - om tobak - En sida om att sluta röka, egentligen för kranskärlssjuka, men nyttig även för andra. 4 3
Tandvården mot tobak  Uppsats om tobakens effekter. 3 4
Folkhälsoinstitutet - Tobak - Info om Folkhälsoinstitutets aktiviteter mot tobaksberoende. 4 3
Sluta röka på Kvinnor.net - tips från de som klarat det. 4 3
Barnrapporten om tobak - Vetenskapligt upplagd fakta om tobak. Från Centrum för Barn- och Ungdomshälsa - CBU. 2 4
Tallmogårdens sluta röka-tips  Både fakta och tips. 3 3
Landstinget Blekinge - kortfattade råd om rökstopp. 3 3
VISIR - VI Som Inte Röker. Folkrörelse, religiöst och politiskt obunden, som arbetar aktivt för ett rökfritt samhälle. 3 3
Hjälpmedel vid rökavvänjning  14 sätt att fimpa, personlig sida som berättar lite om vilka hjälpmedel som finns, besvarar vanliga frågor och ger tips om att hålla nere viktökningen. 3 3
Frivolt - Sluta röka  tv4:s sida om hälsa ger lite hjälp på vägen. 4 2
Rök inte/Snusa inte! - Hälsofrämjandets råd. 3 2
Sluta röka - K-World  kortfattade tips och hänvisningar. 3 2
Drabbad av strupcancer - Per-Arne Herbertson har gjort en informationssida om de risker som tobaksbruket medför. 2 2
Magi för att sluta röka  alla sätt kan vara värda att prova. 2 2
Anonyma Nikotinister - Anonyma Nikotinister är en gemenskap, vars medlemmar delar med sig av sina erfarenheter, förhoppningar och styrka, för att kunna tillfriskna från sitt nikotinberoende. 2 2
 
Sök i FASS.se:
Skriv in början av eller hela läkemedelsnamnet
  Hem Om edoctor.nu Länka till oss Föreslå sajt Annonsera på edoctor.nu Feedback   
Copyright © 2000-2010 Calypso Medical HB                info@edoctor.nu
     


LinkPool, Annonsera gratis mot Svenska Företag