Sök på edoctor.nu:
Besök Allergisidan!
yes2life
Läs mer här
Tips om ny länk
Hälsokost:
Livingbody
Böcker om hälsa:
Adlibris, 30 till 50% billigare böcker!
bol.com - böcker och musik
Sök upp din doktor, vårdcentral eller massör:
Rubrik/sökord:
Rubriker: Sjukhus Kliniker Vårdcentraler Vårdhem Läkare
Sjukgymnaster Kiropraktorer Napraprater Estetisk kirurgi Psykoterapi
   Sjukhus 
D I T
Akademiska sjukhuset - Landstinget i Uppsala län. Sjukhusets verksamhetsidÊ är att ta hand om sjuka människor på bästa sätt, oavsett sjukdom, i trygg miljö, med kunskap som ständigt utvecklas. X Y ej betygsatt
Betaniastiftelsens Sjukhus - Hudmottagningen på Betaniastiftelsens sjukhus, en mottagning som försöker kombinera effektiva utredningsrutiner och behandlingar med ett personligt omhändertagande. X Y ej betygsatt
Centralsjukhuset i Karlstad X Y ej betygsatt
Danderyds Sjukhus X Y ej betygsatt
Huddinge Sjukhus - ett universitetssjukhus som erbjuder högspecialiserad vård och bassjukvård. Som region- och universitetssjukhusha HS även till uppgift att genom forskning, utveckling och utbildning utveckla och förmedla ny kunskap. X Y ej betygsatt
Karolinska Sjukhuset - Ett av Sveriges största universitetssjukhus. På sjukhuset bedrivs högspecialiserad sjukvård och bassjukvård samt forskning och utbildning. På KS finns också Astrid Lindgrens Barnsjukhus. X Y ej betygsatt
Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Sahlgrenska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus med 15.000 anställda och 6 miljarder kronor i årlig omsättning. Det är den kliniska basen för forskning vid Göteborgs Universitet och Göteborgs Universitets medicinska fakultet. X Y ej betygsatt
Sophiahemmet - I Stockholm. Sveriges största privata sjukhus. X Y ej betygsatt
Södersjukhuset - även kallat "S¼S". X Y ej betygsatt
Södertälje sjukhus - Södertälje sjukhus är ett av Stockholms läns landstings sex akutsjukhus och ett av Sveriges största länsdelssjukhus. X Y ej betygsatt
Vidarkliniken - ett antroposofiskt sjukhus i Järna. X Y ej betygsatt
Åbolands Sjukhus - I Åbo. X Y ej betygsatt
Regionsjukhuset i Örebro - Vid RS¼ bedrivs högspecialiserad forskning. Siktet är att inom en snar framtid bli ett av landets universitetssjukhus. X Y ej betygsatt
   Kliniker och motsvarande 
Upp
Barn- och ungdomskliniken Halland - Presentation av vårdprogram för barn och ungdomar med allergier. Programmet ger riktlinjer för diagnos och behandling. Fråga Doktorn. råd vid vanliga sjukdomar hos barn. 4 5
Hjärtcentrum, US Linköping - Information om Hjärtcentrums sjukvård, utbildning, forskning och kvalitetsarbete. X Y ej betygsatt
Hjärtmottagningen vid Borås Lasarett - Information om vår verksamhet och personal samt intressanta länkar inom kardiologiområdet. X Y ej betygsatt
Kirurg-/ortopedkliniken - Presentation av kirurgkliniken i Skellefteå. Information om kirurgiska sjukdomar och patientinformation. X Y ej betygsatt
Klinisk Mikrobiologi Universitetssjukhuset MAS X Y ej betygsatt
Logopedenmottagningen Vrinnevisjukhuset - Om afasi, dysartri, röststörningar, heshet, dysfagi, dyslexi, läpp-käk-gomspalt, barn med språkstörning och stamning. X Y ej betygsatt
Mag- och tarmmottagningen på Sophiahemmet - Innehåller information till patienter, möjlighet att boka mottagningstid via Internet samt möjlighet för läkare att remittera patienter till mottagningen via Internet. X Y ej betygsatt
Medicin Kliniken, Södra Älvsborgs sjukhus - Om strukturen och om klinikens avdelningar och mottagningar. Information om kliniken och dess verksamhet och om lediga tjänster. Namn och adresser till alla chefer X Y ej betygsatt
Medicin-Geriatrik i Skellefteå - Presentation av kliniken för internmedicin och geriatrik på Skellefteå lasarett. Några nyttiga länkar för patienter. X Y ej betygsatt
Ortopedenheten - på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. X Y ej betygsatt
Plastikkirurgiska kliniken, Regionsjukhuset i Örebro - Regionklinik för plastikkirurgi i mellansverige. Vi behandlar patienter med akuta eller sena besvär efter olyckor, brännsakdor, medfödda missbildningar och olika former av cancer. X Y ej betygsatt
Rett Center - Nationellt center för Rett syndrom. Flerprofessionell kunskap och kompetens om Rett syndrom. Arbetar med specialistvård, forskning och undervisning/information. Uppbyggt med stöd av Socialstyrelsen, drivs av Jämtlands läns landsting. X Y ej betygsatt
Röntgenavdelningen Lasarettet i Enköping - Modern röntgenavdelning med Datortomografi och magnetkamera. Korta väntetider, kompetent personal. X Y ej betygsatt
Röntgenkliniken Nordvästra Skåne - Presentation av röntgenavdelningen på Helsingborgs och §ngelholms lasarett. Information om avdelningarna, undersökningar, röntgenutrustning, historia mm. X Y ej betygsatt
SÖS - mottagningen för Sexuellt Överförbara Sjukdomar, länssjukhuset i Halmstad X Y ej betygsatt
Yrkes- och miljömedicinska kliniken - Vid regionsjukhuset i Örebro. Inriktning, aktiviteter, projekt, tjänster och publikationer, samt namnlista och länkar till andra institutioner. X Y ej betygsatt
Årekliniken - Vi tar emot personer med luftrörsbesvär, bl a astma, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL),luftvägsallergi och födoämnesöverkänslighet för utredning och/eller rehabilitering. X Y ej betygsatt
Ögonkliniken på Sophiahemmet - ¼gonkliniken utför bla gråstarrsoperationer. På sidan ges information om verksamheten. X Y ej betygsatt
Ögonlasern på Sophiahemmet - ögonlasern utför laseroperationer mot närsynthet. På sidan ges information om behandlingen. X Y ej betygsatt
   Vårdcentraler och motsvarande 
Upp
Citykliniken - I Lund, Malmö, Kristianstad, Halmstad, Helsningborg, Landskrona, Halmstad. X Y ej betygsatt
Cityvården Nya ¼gon - Specialiserad på ögonbehandling med excimerlaser. Laserkorrigering är en smärtfri, effektiv och säker metod för brytningsfel. X Y ej betygsatt
Hertig Knuts Vårdcentral - tillhör Landstinget Halland och är en del av Primärvården i Halmstad. X Y ej betygsatt
Kallhälls Vårdcentral - På öppna mottagningen skall Du söka för akuta eller plötsligt uppkomna besvär t ex infektioner, akuta rygg- eller ledbesvär, buk- eller bröstsmärta. X Y ej betygsatt
Kisa vårdcentral - har till uppgift att tillhandahålla hälso- och sjukvård för innevånare i Kinda kommun. X Y ej betygsatt
KneippenGruppen AB - Primärvård i Norrköping. X Y ej betygsatt
Läkarhuset Ellenbogen - Privatläkarmottagning i Malmö, med flera specialiteter. Lätt navigerad sida med adresser och presentationer. Dock ingen särskild patientinformation. 3 4
Läkargruppen Laröd - Husläkare och distriktsköterskor. Information om varför rökning är skadligt även för den som inte röker, varför barn bör vaccineras, och vad det kan bero på när barn har ont i magen. X Y ej betygsatt
Lillfjärdens Hälsocentral - Beskrivning av vår hälsocentral. X Y ej betygsatt
Lomma vårdcentral - Tillhör Primärvården Landskrona-Lund-Orup. Betjänar Lomma och Alnarp. Här finns en beskrivning av vårdcentralens utbud av sjukvård och hälsovård samt allmän information om öppettider, telefonnummer m.m. X Y ej betygsatt
Rens hälsocentral - Interaktiv hemsida för Rens hälsocentral i Bollnäs, Primärvården Hälsingland, med web-formulär för kontakt. Utbudet av hälso- och sjukvård beskrivs. Information om öppettider, telefonnummer mm X Y ej betygsatt
Skarptorps vårdcentral - är en av tre vårdcentraler inom Västra kommundelen, Norrköping och ingår i KneippenGruppen AB. X Y ej betygsatt
Vårdcentralen Södra Ryd - Allmännyttiga samt professionella upplysningar. X Y ej betygsatt
§ltaPraktiken - vårdcentral i §lta. Husläkare, distriktssköterskor, hemsjukvård, barn- och mödrahälsovård. Diabetes- och astmamottagning, alkoholmottagning, äldreomhändertagande och inkontinensvård. Laboratorium, vaccinationsmottagning, rökavvänjnings- och viktreduceringsgrupper. X Y ej betygsatt
   Vårdhem och Sjukhem 
Upp
AB Upgårda - Familjevård, behandlingshem, träningsboende och syselsättningsprojekt. Målgrupp: Barn, ungdomar och vuxna även invandrare med missbruk och andra sociala problem. X Y ej betygsatt
Anneborgs Sjukhem - Erbjuder konvalescentvård kortare eller längre tid. God och fullständig omvårdnad dygnet runt av kompetent personal. X Y ej betygsatt
Berglunda Sjukhem AB X Y ej betygsatt
Björkviksgruppen - Kvalificerad vård och behandling av psyktiatriskt störda eller sjuka missbrukare, samt äldre- och demensvård. X Y ej betygsatt
Edetstens tonårshem - Behandlingshem för ungdomar i åldersgruppen 13-18 år. finns i Sollentuna utanför Stockholm. X Y ej betygsatt
Ekbacka Sjukhem AB - är ett modernt hvb-sjukhem för lättare psykiskt sjuka, beläget i Urshults samhälle, Tingsryds kommun. X Y ej betygsatt
Fruängskliniken - En psykiatrisk avdelning för psykotiska och särskilt vårdkrävande patienter. Behandlingen bedrivs i en psykodynamisk anda där man integrerar miljöterapi med individualterapi. X Y ej betygsatt
Frösunda Center - En grupp av företag som arbetar med rehabilitering, äldreomsorg och personlig assistans. X Y ej betygsatt
Gästhemmet Edsby Slott - Ett äldreboende med naturskönt läge beläget 20 km norr om Stockholm. X Y ej betygsatt
Humlegården - Neurologisk rehabilitering med inriktning på MS, Parkinson, Stroke och MD. X Y ej betygsatt
Kongsbackens sjuk- och vilohem - En plats där äldre med lättare psykiska besvär får omvårdnad, vila, avkoppling, värme, medmänsklighet och terapi i en lugn, vacker och avstressande miljö under kortare eller längre tid. X Y ej betygsatt
Kungsgårdens Sjukhem X Y ej betygsatt
Lunnagårds Sjuhem - Vårdar de boende i en naturskön miljö i utkanten av Eksjö. X Y ej betygsatt
Omvårdnad i Skönvik - empatisk demensvård. X Y ej betygsatt
Skogsglantans Vardhem - Vårdar äldre medicinskt färdigbehandlade män med svåra psykiska funktionshinder i en trygg miljö på landsbygden ca 5 mil norr om Göteborg. X Y ej betygsatt
Solvändans Vårdhem X Y ej betygsatt
Stiftelsen Bräcke Diakonigård - Bedriver omsorgs- och vårdarbete främst i institutionsform. Utbildar människor till diakonalt arbete. X Y ej betygsatt
§ngsätra och Brosäters sjukhem - Erbjuder vård, behandling och rehabilitering för individer med funktionshinder uppkomna av missbruk och psykisk sjukdom. X Y ej betygsatt
Visättra Behandlingscenter AB X Y ej betygsatt
§ngsätra och Brosäters sjukhem - Erbjuder vård, behandling och rehabilitering för individer med funktionshinder uppkomna av missbruk och psykisk sjukdom. X Y ej betygsatt
¼sterby boende- och omvårdnadsenhet AB - Vänder sig till psykiskt sjuka med särskilda omsorgsbehov. X Y ej betygsatt
   Läkare 
Upp
Allmänläkarmottagning Gunnar Klint - Allmänläkarmottagning i Stockholms city, Sergels Torg. Mottagning vardagar dagtid. Samarbetar med sjukgymnaster i samma lokaler. X Y ej betygsatt
Aros läkarmottagning - Husläkarvård i privat regi, företagshälsovård och vaccinationer i Uppsala. X Y ej betygsatt
Doktorn Kan Komma - En vårdidÊ om att den friska ska komma till den sjuka. Gör på hem- och företagsbesök inom Göteborg och Mölndal. X Y ej betygsatt
Dr Bo KuritzÊn - För allmänhet, läkarkollegor och andra inom sjukvården. Fråga dr KuritzÊn om medicin och sjukdom. Debatt, kontroverser, kommentarer om medicin och sjukvårdspolitik. X Y ej betygsatt
Dr Mullaart Vaccinationer - Information om vaccinationer och reseprofylax. Rådgivning via e-mail. Medicinska länkar. X Y ej betygsatt
Familjeläkare Gunnar ¼berg, Ronneby AB - Patientinformation om privatläkarmottagning i Ronneby. X Y ej betygsatt
Globen ¼gonklinik - Utför laserbehandlingar mot närsynhet, översynthet och astigmatism med Coherent's excimerlaser. Vi finns i Stockholm, Göterborg och Umeå. X Y ej betygsatt
Husläkaren i Sandviken - Hälso- och sjukvård, kompletta hälsoanalyser, liksom smärtbehandling med akupunktur, vaccinationer (även Gula Febern). Stress- och livsstilsprofiler. Ansv.läkare: dr Jan Engborg, specialist i allmän medicin. X Y ej betygsatt
Konviktets Läkargrupp - En presentation av Konviktets Läkargrupp i Lund. X Y ej betygsatt
Läkarbåten Henry Lönnström AB - Har tre verksamhetsgrenar. Läkarbåt i Göteborgs skärgård under juli månad, företagshälsovård för företag i Göteborgstrakten och Internet-utbildning, installation, webb-design. X Y ej betygsatt
Läkargruppen Gustav Adolf - Vi har Sydsveriges modernaste excimerlaser Coherent, som polerar ett större område av hornhinnan med större säkerhet och garanti för ett bättre slutresultat. X Y ej betygsatt
Läkargruppen i Örebro AB - Specialistvård. Vilken vaccinering före utlandsresor. Vilka mottagningar har vi. Svaren på detta om mycket mer återfinns på vår hemsida X Y ej betygsatt
Movement - Vi är specialiserade på ortopedisk kirurgi vilket innebär att vi behandlar skador och sjukdomar i kroppens alla leder, muskler och skelett.  Vi utför även hälsoundersökningar samt riktade kontroller. 4 4
Ojas vid Pan Hälsorådgivning X Y ej betygsatt
Orthopaed.se - Hemsida för Jan E Ericsäter, ortoped i Malmö. Sparsam info om verksamheten. En del frågor och svar som kan ge information 3 4
Ortoped.com - Torsten Adelberth, specialist i ortopedisk kirurgi. Info om behandlingarna, doktorn och personalen. 3 3
Specialistläkargruppen - Estetisk medicin, laserteknik, diagnostik och behandling av hudsjukdomar kan du få hjälp med hos oss på Specialistläkargruppen. X Y ej betygsatt
Ture Ðlander Läkarpraktik, Uppsala - Ture Ðlander är husläkare i Uppsala. Denna hemsida presenterar verksamheten och ger möjlighet för patienter och kolleger att ge feedback. Utvalda länkar till fortbildning för patienter och läkare finnes. X Y ej betygsatt
Ögonkirurgisk Center Köpenhamn - Operation för grå starr utan väntetid. X Y ej betygsatt
Ögonspegeln -  Dr Bo Hedqvist och hans praktik Ögonspegeln AB. Här finns information om ögonsjukdomar, t.ex. katarakt, glaukom och torra ögon samt Sjögrens syndrom. Här kan man anmäla sig till en mailinglista, avsedd för dem som arbetar professionellt med torra ögon och Sjögrens syndrom. 3 4
Örgryte Läkarmottagning - Specialinriktning på företagshälsovård och friskvård. Konferenser och utbildning som ska leda till en positivare livsstil. X Y ej betygsatt
•  Sjukgymnaster 
Upp
Arena Rehab AB - Sjukgymnastik och rehabilitering. X Y ej betygsatt
Hela Kroppen Sjukgymnastik - Den kompletta sjukgymnastikpraktiken i Stockholm. X Y ej betygsatt
Leg. sjukgymnast Lennart JolÊrus - Verksam inom öppenvården i Västerås, ansluten till Landstinget. Spec. smärta och sensorisk stimulering. Bedriver idrottsskademottagning. X Y ej betygsatt
Sjukgymnast Lotta Ring - Leg.Sjukgymnast. X Y ej betygsatt
Sjukgymnasten.com - Sjukgymnasten på Internet, svarar på frågor om olika typer av besvär från kroppen samt ger träningstips. X Y ej betygsatt
Sjukgymnastgruppen - Presenterar vår sjukgymnastverksamhet i Stockholm. X Y ej betygsatt
Sport & Rehabkliniken - Sjukgymnastklinik med specialitet idrottsmedicin. X Y ej betygsatt
•  Kiropraktorer 
Upp
Kiropraktorhögskolan - Legitimerade kiropraktorer i Sverige. Utbildning till kiropraktor. Föreningen studium Chiropracticum. Vad är kiropraktik, hur en kiropraktor arbetar, studentinformation. X Y ej betygsatt
Hötorgets Kiropraktik - Behandlar patienter med besvär i rygg, nacke, armar och ben. X Y ej betygsatt
Kiropraktor Bruno Jacobsen - Har du problem med ryggen, nacken, knäna eller med annan värk så kanske mina alternativa behandlingsmetoder (akupunktur, kiropraktik & homeopati) kan hjälpa dig. X Y ej betygsatt
Kiropraktorcentrum - mottagning i Göteborg med informationsrik hemsida. Man finner information och råd kring t.ex. musarm, ischias och huvudvärk. 3 4
Kiropraktor Peter Andersson - Sabbatsbergs Kiropraktor mottagning behandlar alla former av rörelse relaterade besvär som huvudvärk, muskel smärtor, rygg och nack problematik. Specialitet idrottskador. X Y ej betygsatt
Kiropraktorkliniken - Presentation av vår verksamhet. Information om kiropraktik, utbildning av kiropraktorer, diagnoser lämpliga för behandling, forskningsresultat, riktlinjer för kiropraktisk behandling samt patientinformation. Dessutom massor av länkar. X Y ej betygsatt
Laurin, Henrik - Leg.Kiropraktor - Behandling av patienter med rygg-nack-shulder-axelbesvär, yrsel, huvudvärk, strålande smärta/domningar i armar och ben. X Y ej betygsatt
Naturhälsokliniken i Växjö - Vill Du må bättre? Naturhälsokliniken erbjuder följande behandlingar * Homeopati & Irisdiagnostik * Kiropraktik * Medicinsk Laserbehandling * Endermologie (kroppsskulptering) X Y ej betygsatt
Optimal Performance - Kiropraktor med prestationsblockeringar som specialitÊ, visar en i Sverige ny behandling. X Y ej betygsatt
Sunethra Samuelsson Kiropraktik & Akupunktur AB - Sunethra Samuelsson är kiropraktor, akupunktör och massör i Stockholm hon arbetar mycket med förebyggande hälsovård. X Y ej betygsatt
Ulf Stenströms kiropraktik - Beskrivning av tillstånd och symtom som kan behandlas kiropraktiskt. Allmän info om min praktik m.m. X Y ej betygsatt
   Naprapater 
Upp
Friska Muskler - Naprapatklinik som behandlar besvär från värkande muskler och stela leder. Vi tillhandahåller naprapati, friskvård, massage, kostrådgivning samt rehabilitering. X Y ej betygsatt
Naprapaten - En modern naprapatklinik med akutmottagning mitt i centrala Skövde. X Y ej betygsatt
Odenplans Ryggklinik - Legitimerade naprapater ger effektiv hjälp vid rygg-nacke-axel-muskel och ledproblem. Rehabilitering av idrotts- och arbetsskador. X Y ej betygsatt
Rygg & Muskelkliniken - Leg. Naprapat Hans Edin - Välkommen till Leg. Naprapat Hans Edin ocg Rygg & Muskelkliniken. En modern naprapatklinik i centrala Kiruna. Privatmottagning, akutmottider, företagshälsovård samt utbildning. X Y ej betygsatt
Ryggkliniken X Y ej betygsatt
Umeå Rygg & Ledklinik AB - Naprapat i Umeå som tar hand om ryggproblem och värk. X Y ej betygsatt
Viggbyholms Naprapatklinik Behandlar och förebygger smärta och stelhet i rygg, nacke, axlar, armar och ben. Genom bland annat massage och stretch samt korrigerar ryggrad och leder. X Y ej betygsatt
   Estetisk kirurgi 
Upp
Conturkliniken - Kliniken för estetisk kirurgi och laserbehandlingar i framförallt ansiktsregionen. Vi utför även behandlingar av ytliga blodkärl. X Y ej betygsatt
EsthetiCare Clinic - Estetisk plastikkirurgi, handkirurgi och allmän kirurgi med speciell inriktning på hårtransplantation. X Y ej betygsatt
Institute of Plastic Surgery X Y ej betygsatt
Kosmetisk kirurgi AB - Vi är en av Sveriges största och modernaste privatkliniker inom kosmetisk kirurgi. Vi omfattande kunskap och erfarenhet vad gäller kosmetiskt kirurgiska och plastikkirurgiska ingrepp. X Y ej betygsatt
Opitz Plastikkirurgiska Klinik - Klinik för all slags plastikkirurgisk Skönhetskirurgi. Bröstförstoring med biologiska implantat. Penisförstoring. X Y ej betygsatt
Plastikkirurggruppen - Stockholm - Specialistklinik för estetisk plastikkirurgi. X Y ej betygsatt
Plastikkirurgi i Hässleholm AB - En specialistklinik som utför kosmetiskkirurgi. Vi har specialiserat oss på fettsugning (liposkulptur)samt laserbehandling för hudföryngring. X Y ej betygsatt
   Psykoterapi 
Upp
Aperio Ledar och Organisationsutveckling - Handledning, teamutveckling, förebyggande konflikthantering och rekrytering. Utveckla konstruktiva sätt att hantera konflikter. Alla kan vinna i en konflikt. Kognitiv psykoterapi i Uppsala. X Y ej betygsatt
Benjaminsson, Håkan - Familjerådgivning, handledning och organisationspsykologi. X Y ej betygsatt
Center för Cognitiv Psykoterapi och Utbildning i Göteborg AB X Y ej betygsatt
Dialectic Forum - Personlig utveckling genom samtal enskilt eller i grupp. X Y ej betygsatt
EAP personalsocial konsulttjänst - Specialistkompetens vad gäller hantering av missbruk- och rehabilitering. Uppdrag på individ och gruppnivå. X Y ej betygsatt
Familjekonsult Söderling HB - Familjerådgivning och familjeterapi; medicinsk, social och yrkesinriktad rehabilitering. Undervisning och policyprogram angående alkohol/droger. X Y ej betygsatt
Familjerådgivarna i Småland AB - Familjerådgivning erbjuds par och andra vuxna med relationsproblem. Vi arbetar under mycket sträng sekretess och möjlighet till anonymitet finns om så önskas. X Y ej betygsatt
Familjerådslag - Mats Lindström, samordnare i Söderhamn berättar om familjerådslag, en bra modell när barn far illa. X Y ej betygsatt
FKC Mellansjö - Utbildning, handledning och terapi utifrån modellen och synsättet "lösningsinriktad korttidsterapi". X Y ej betygsatt
Gordon Consulting AB / SIAP - Utredningar av individ, grupp och organisation med fokus på ansvar, kvalitet och säkerhet. Flyg- och marinpsykologiska specialister. X Y ej betygsatt
Görson & Söderlind AB - ¼ppenvårdsverksamhet för barn, ungdomar och familjer, skola åk 1-6 för barn med koncentrationssvårigheter samt utbildningar med psykiater Ben Furman. X Y ej betygsatt
HAR-Utveckling - Mental träning kurser. Lätt-Mc bilder. Teambuilding. X Y ej betygsatt
IRIS Utvecklingscenter - Bedriver ett specialiserat förändringsarbete med inriktning på livsproblem som uttrycks i beroende/missbruk, främst av läkemedel, och/eller andra för individen destruktiva livsmönster. X Y ej betygsatt
JJ-konsult - En finskspråkig öppenvårdsenhet som genom att använda yttre resurser erbjuder mångsidiga tjänster vid olika beroendeproblem. Vi tillämpar olika kombinationsbehandlingar, t.ex. lösningsinriktad korttidsterapi och psykoterapi. X Y ej betygsatt
Kognitiva mottagningen - Ger psykoterapi med kognitiv inriktning. §ven föreläsningar och seminarier. X Y ej betygsatt
Kognitiva Psykoterapi Mottagningen i Umeå - Om kognitiv psykoterapi, hur går det till, och för vem. X Y ej betygsatt
Kompetenslyftet AB - Kurser och seminarier i personlig utveckling för ökad social och emotionell kompetens, samt drog-, vålds- och mobbningsförebyggande utbildningar för familj, skola och samhälle. X Y ej betygsatt
Kriscentrum för män i Göteborg - För dig som till exempel har: Svårigheter före, under och efter en skilsmässa. Svårigheter att få kontakt med dina barn. Svårigheter att behärska din aggressivitet. Vi kan erbjuda dig hjälp. X Y ej betygsatt
Kungsholms strands psykoterapimottagning - Funderar du på psykoanalytisk psykoterapi? Olav Strand X Y ej betygsatt
Kungsholms Strands Psykoterapimottagning - Beskriver vad psykodynamisk psykoterapi handlar om. X Y ej betygsatt
Lidingö Akupunktur och Psykoterapi - Symboldramaterapi, kroppspsykoterapi, kristerapi, akupunktur, psykosomatiska besvär, vård i livets slutskede/anhörigstöd. Obs! §ven hembesök och hemma-hos-terapi, EMDR, MBTI. X Y ej betygsatt
Löfström & Tarwid Psykoterapitjänst AB - Jungiansk psykoanalys, psykodynamisk samtalsterapi, barnanalys, familjeterapi, drömgrupper, personal- och chefsutveckling, vårdnadsutredningar. X Y ej betygsatt
Nils Norrsell - Min verksamhet omfattar behandling av tandvårdsrädsla med kognitiv beteendeterapi och hypnos. Jag behandlar också andra störningar, t.ex flygfobi, hissfobi, panikångest och relationsproblem. X Y ej betygsatt
Norrköpings Kognitiva Center X Y ej betygsatt
Optimal Performance - Ny metod lär dig stressa mindre. X Y ej betygsatt
Partille Psykologmottagning - Finns idag i Göteborg och behandlar familjer, par och enskilda personer. Terapin kan ske på både svenska och engelska. X Y ej betygsatt
Personlighetsanalys - Besvara 341 personliga frågor som väcker dolda minnen och ger dig tankeställare om dig själv och din situation. X Y ej betygsatt
Psykdoktorn - Erbjuder kognitiv, psykodynamisk och beteendeterapeutisk behandling över nätet. Priser från 10-500 kronor, beroende på eget ansvar. X Y ej betygsatt
Psykiatrisk information & behandling - Information om ångestbehandling, kogntiv beteendeterapi och tvångssyndrom, OCD. X Y ej betygsatt
Psykolog Gården AB - Center för att få hjälp och information om neuropsykologiska-, handikappsinriktadefrågeställningar, kliniska aspekter, utbildningsaspekt eller aspekter som berör att vara personal, målgruppen, handledningsaspekter och litteraturaspekter. X Y ej betygsatt
PsykologByrån Björn Svennerstam - Psykoterapi, handledning, utbildning, konsultation. X Y ej betygsatt
Psykologhuset Gotland - Psykologtjänster, databasapplikationer som Tolk- och LSSregister. LSS insatser registreras med detta program utvecklat för kommuner och landsting. Tolkregister för dövtolkcentraler. Registren finns i olika landsting. X Y ej betygsatt
Psykologinsats AB - Ett kunskapsföretag som erbjuder personalhandledning och utbildning i behandlingsarbete. Beteendeproblem hos utvecklingsstörda, barn och unga. Kognitiv beteendeterapi för olika ångestsyndrom. X Y ej betygsatt
Psykologpraktik AB Lindwall&Hellström - Privat psykologisk behandling, kognitiv beteendeterapi. X Y ej betygsatt
Psykologverksamheten i Uppsala - Psykoterapi på psykoanalytisk grund för enskilda och familjer. Handledning och personalgrupper.Utbrändhet och stressrelaterade problem. Alkoholmissbruk. Idrottspsykologi. Studieproblem och studieteknik. X Y ej betygsatt
Psykosyntes & MT AB - Företag som arbetar med individ- och grupputveckling samt utvecklingsresor. Maria Paijkull är psykosynteskonsult och författare. X Y ej betygsatt
Psykoterapeutiskt Centrum - Psykolog-och psykoterapimottagning i centrala Stockholm. Du kanske har relations- eller självförtroendeproblem, känner oro, ångest eller befinner Dig i kris. Du kan kontakta oss för några samtal eller för längre psykoterapi. X Y ej betygsatt
Reflektor - Internetguide för psykologi och psykiatri. X Y ej betygsatt
Sessrum. - Ger rum för utveckling och mognad för individer, grupper och organisationer. Om Tai Ji Quan, konsultation, utredningar, utbildningar m.m. Mikael Odhage, leg. psykolog från Kristdala i Småland. X Y ej betygsatt
S:t Lukas, förbundet - Förbund av 31 föreningar med mottagningar för psykoterapi, rådgivning och handledning. S:t Lukas utbildningsinstitut ger utbildningar i psykoterapi, psykosocialt arbete och själavård. X Y ej betygsatt
Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter - Gestaltterapeuter presenteras. Verksamhet för individ, grupp, organisation, handledning mm. Du får också inblickar i vad gestalt är och hur det är att gå i gestaltterapi. X Y ej betygsatt
Särestads behandlingshem - Ett privat alternativ för psykosrehabilitering i en trygg och strukturerad tillvaro. X Y ej betygsatt
Uppsala Hypnos & Psykoterapi - Leg psykolog/psykoterapeut S-E Levin. Info om olika former av psykoterapi: hypnos, EMDR, kroppsinriktad/kroppsorienterad psykoterapi, samtalsterapi, par-/familjeterapi, behandling av tandvårdsrädsla. X Y ej betygsatt
Varia Familjeterapi - Systemteoretisk familjeterapi, som vänder sig till privata individer/familjer, kommuner och landsting samt privata företag. Varia Familjeterapi arbetar med familjerådgivning, familjeterapi, konsultationer, handledning och utbildning. X Y ej betygsatt
Åke Ahlberg AB - Leg.psykolog. Mitt företag är inriktat på utbildning och rådgivning. Individuella stödsamtal. Personlig utveckling. Chef/ledarträning. Teamutveckling. Konflikthantering. Rekrytering och urval. X Y ej betygsatt
Sök i FASS.se:
Skriv in början av eller hela läkemedelsnamnet
  Hem Om edoctor.nu Länka till oss Föreslå sajt Annonsera på edoctor.nu Feedback   
Copyright © 2000-2010 Calypso Medical HB                info@edoctor.nu